др Зорица Милановић

 

Zorica_Milanovic

Заменик председника

Управног одбора

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Биографски подаци

Зорица Милановић (девојачко Марковић) рођена је 3. јуна 1964. године, у Панчеву. Основну школу и Заједничке основе средње школе (у трајању од две године) завршила је у Панчеву. Добитник је дипломе „Вук Караџић“. Средњу стручну школу завршила је у Београду. За остварени успех у школовању добила је признање Града Београда „Ученик генерације“ за школску 1981/1982. годину. Дипломирала је 1989. године на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за железнички саобраћај и транспорт, са просечном оценом током студија 8,2 и оценом 10 на дипломском раду. Магистрирала је 2007. године, на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, са просечном оценом 9,4. Назив магистарског рада „Примена fuzzy логике у развоју модуларног приступа у планирању основне понуде железничког путничког саобраћаја“. У периоду од 1987. до 1989. била је ванредни студент 1. и 2. године Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одсек за филозофију. Докторирала је 2012. године, на Факултету за пословне студије Мегатренд универзитета. Назив докторског рада „Електронско пословање у планирању саобраћаја засновано на модуларној примени микросимулационих модела“.

У периоду од марта до октобра 1989. године, радила је као хонорарни сарадник на Институту Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, на студијама и пројектима Катедре за организацију и експлоатацију железничког саобраћаја. Од 1989. до 1991. године, радила је у ЈЖТП "Београд" (сада ЈП „Железнице Србије“) на пословима стручног сарадника и водећег инжењера технолога. Од 1991. године је у сталном радном односу у Саобраћајном институту ЦИП у Заводу за економију и технологију саобраћаја. Радила је на различитим пословима у оквиру програма научно-истраживачког рада Института, у области пројектовања, као и на другим пословима, и то у звању: пројектант сарадник, стручни сарадник на истраживањима, виши стручни сарадник на истраживањима и истраживач сарадник. Стручни испит из области саобраћаја положила је 1992. године, а од 2004. године је члан Инжењерске коморе Републике Србије, са Лиценцом “Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације” број 370 9294 04.

Области рада: примена нових технологија, техника, методологија и метода у области железничког саобраћаја (информационе и EDI технологије, моделовање и симулација процеса на железници, системи за подршку одлучивању у планирању, модели одлучивања итд.); организација и истраживање броја и токова путника, анкете путника; анализе, прогнозе и планирање железничког путничког и робног саобраћаја; концепти, планови и стратегија развоја соабраћаја; технолошки захтеви за пројектовање пруга, станица и железничких објеката; решења музејских комплекса за смештај експоната железничких возила и опреме (уврштених у културна добра) за пруге узаног колосека; стандардизација и законска регулатива за област железничког саобраћаја и њихова хармонизација са међународним стандардима и прописима; нормативи за железничку интероперабилност; стандардизација и квалитет железничке превозне услуге; увођење система квалитета по стандардима серије ISO 9000 и сродних и друго.

Као члан стручног тима и аутор учествовала је у истраживањима и изради преко 75 студија и пројеката и 2 монографије. Од тога, руководила је израдом 17 истраживања, студија, пројеката и једне монографије. Код 6 пројеката била је вршилац техничке контроле. Као консултант за планирање саобраћаја и регулативу, радила је на међународном пројекту: „Assistance in Preparation of the Infrastructure Asset Management Plan (“IAMP”) for „Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica“, Egis Bceom International, Egisrail and Traffic institute CIP, од 17. фебруара 2009. до 31. јануара 2010. Инвеститор: European Bank for Reconstruction and Development, Contract No: C17797/WEBF-2007-11-2. У периоду од 2001. до 2005. радила на пројекту међународне железничке интероперабилности (AEIF UIC) као овлашћени представник ЈП „Железнице Србије“.

Објавила је 9 радова у научним и стручним часописима и публикацијама од националног значаја: 5 самостално и 4 као коаутор. На научним и стручним скуповима, од међународног и националног значаја, изложила је 17 радова. Припремила и обавила 7 јавних презентација пројеката и истраживања и одржала 4 предавања по позиву у оквиру наставе из области EDI технологије у транспорту.

Удата, мајка двоје деце.