др Светлана Анђелић, професор струковних студија

 

Svetlana Andjelic

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Лични подаци:

Рођена: 25.11.1975.
Удата (супруг Дејан).
Деца: Димитрије (2001), Василије (2005) и Јелисавета (2009).


Област научног интересовања:

E-learning, Interactive & Blended Learning, Computer Adaptive Testing.


Образовање:

1982-1990. Основна школа "Јован Цвијић" Лозница.
1990-1994. Гимназија "Вук Караџић" Лозница, смер: природно-математички.
1996-2001. Факултет организационих наука, Београд, смер: информациони системи, дипломирани инжењер организационих наука - одеск за информационе системе.
2004-2005. Последипломске специјалистичке студије, Факултет организационих наука, Београд Смер: електронско пословање, специјалиста за електронско пословање.
2006-2007. Последипломске магистарске студије, Факултет организационих наука, Београд Смер: информациони системи – електронско пословање, магистарска теза ''Савремене информационо–комуникационе технологије у образовању'', магистар техничких наука - подручје организационих наука за електронско пословање.
2010. Одбранила докторску дисертацију под називом ''Прилог објективном вредновању резултата рада студента применом рачунарског адаптивног тестирања'' на Универзитету ''Унион'' у Београду и стекла научни назив: доктор наука индустријског менаџмента - менаџмент информационих система.


Искуство:

 • Мај 2002 - јун 2003. Виша електротехничка школа, Београд - стручни сарадник на следећим предметима: Основи рачунарске технике и програмирање I, Програмирање I и Програмирање II (програмски језик C), Објектно програмирање (програмски језик C++), Апликативни софтвер, Базе података, водила курсеве са тржишта рада.
 • Октобaр 2003 - септембар 2007. Виша железничка школа, Београд - стручни сарадник на на следећим предметима: Алгоритми и програмирање (алгоритми, програмски језик Pascal, програмски језик C++, описни језик HTML), Базе података.
 • Октобар 2007 - децембар 2011. Висока железничка школа струковних студија, Београд - уподобљена за наставника практичне наставе струковних студија за уже стручне области: Инжењерска информатика и Алгоритми и програмирање на следећим предметима: Основи информатичких технологија, Кориснички програми, Основи програмирања, Базе података.
 • Јануар 2012 - до данас, Висока школа струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ) у Београду - професор струковних студија на предметима: Практикум примењеног програмирања (програмски језик C#, WPF, ASP.NET) и Програмерски алати (програмски језик C# и WinForms).
  • Од школске 2012/2013. године обавља функцију помоћника директора за истраживање, развој и сарадњу.
  • За летњи семестар школске 2011/2012. годину од стране студената добила је просечну оцену 4,90 (максимална оцена је 5), за школску 2012/2013. годину, за зимски семестар 4,57, а за летњи семестар 4,72.
  • Ментор на завршним радовима 9 пута и члан комисије за одбрану 14 пута.


Чланство у научним одборима:

Члан научног одбора међународних часописа ''МESТ Journal'' и ''FBIM Transactions'', званичног часописа невладине непрофитне организације MESTE (Management Education Science and Technology).


Објављени радови:

 • Објавила уџбеник (Базе података за менаџере, Факултет за пословно индустријски менаџмент, Универзитет ''Унион'') и четири скрипте из програмирања (области: програмски језик С++, С# и технологије WPF, ASP.NET).
 • У часописима међународног значаја објавила је 10 радова (од тога један рад на SCI и један рад на SSCI листи), а у часописима националног значаја два рада.
 • Има 12 радова објављених у целини у зборницима са скупова међународног значаја и 14 радова објављених у целини у зборницима са скупова националног значаја.


Рад на пројектима:

Руководилац пројекта:

 • Анализа најтраженијих ИТ вештина у Србији у 2013. години, реализатор пројекта: Висока школа струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ) у Београду, интерни пројекат.
 • Летња школа програмирања за средњошколце, реализатор пројекта: Висока школа струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ) у Београду, интерни пројекат, 2013.
 • Зимска школа програмирања за средњошколце, реализатор пројекта: Висока школа струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ) у Београду, интерни пројекат, 2014.

Заменик руководиоца пројекта:

 • Истраживање усаглашености ЕСПБ на предметима студијских програма ВШССИТ, реализатор пројекта: Висока школа струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ) у Београду, интерни пројекат, 2013-2015.