Организација Удружења

Скупштина

 

Bozidar_Radenkovic  

Председник Скупштине
Проф. др Божидар Раденковић
Биографија

Скупштина је највиши орган Удружења. Скупштину чине сви чланови Удружења. Скупштина се састаје једном годишње, а ванредне седнице могу да се заказују по захтеву Управног одбора или по захтеву једне трећине чланова. Састанак Скупштине је пуноважан ако су испуњени услови из чл. 11. Статута Удружења.

Скупштина усваја Статут, измене и допуне Статута, формира (и гаси) клубове Удружења, верификује почасне чланове Удружења, предлаже, бира и разрешава: Председника Скупштине, Председника Управног одбора, Заменика председника Управног одбора, председнике клубова, Председника жирија за доделу годишње награде "Српски Кривак" и Заменика председника жирија. Мандат Председника Скупштине и осталих изабраних лица траје годину дана, а број мандата није ограничен.

Председник Скупштине представља и заступа Удружење. Он је одговоран, пред законом и чланством, за деловање Удружења. Он је овлашћен за потписивање свих аката и докумената који се упућују према окружењу.

 ДОКУМЕНТАЦИЈА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА:

 1. Записник са Оснивачке скупштине од 6.6.2010.
 2. Статут удружења "Српски Кривак" од 6.6.2010.
 3. Записник са Прве редовне годишње скупштине од 5.6.2011.
 4. Извештај о раду Удружења између две Скупштине 2010-2011.
 5. План и програм рада до наредне Годишње скупштинe 2012.
 6. Статут удружења "Српски Кривак" од 5.6.2011.
 7. Записник са Друге редовне годишње скупштине од 9.6.2012.
 8. Извештај о раду Удружења између две Скупштине 2011-2012.
 9. Записник са Треће редовне годишње скупштине од 9.6.2013.
 10. Извештај о раду Удружења између две Скупштине 2013-2014.
 11. Записник са IV редовне годишње скупштине од 7.6.2014.
 12. Извештај о раду Удружења између две Скупштине 2014-2015.
 13. Записник са V редовне годишње скупштине од 6.6.2015.
 14. Извештај о раду удружења између две Скупштине 2015-2016.
 15. Записник са VI редовне годишње скупштине од 5.6.2016. 
 
 

Управни одбор

 

mr zorica milanovic-zamenica predsednika upravnog odbora Zorica Bogdanovic Управни одбор је оперативно тело Скупштине. Он спроводи одлуке Скупштине, одлуке Председника Скупштине и обавља текуће послове који су предвиђени Статутом. 

Управни одбор чине: Председник управног одбора, Заменик председника Управног одбора и председници клубова (по функцији). 

Одлуке Управног одбора су пуноважне ако су донесене простом већином гласова његових чланова. У случају да Управни одбор има паран број чланова и да не постоји проста већина приликом доношења неке одлуке, онда се глас Председника управног одбора рачуна двоструко. 

Управни одбор прима редовне чланове Удружења, по утврђеној процедури, и предлаже почасне чланове које потврђује Скупштина.

Председник
Управног одбора
др Зорица Милановић

Биографија

Заменик председника
Управног одбора
др Зорица Богдановић

Биографија

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА УПРАВНОГ ОДБОРА:
 
  11. Записник са састанка УО од 29.10.2011.   21. Записник са састанка УО од 05.03.2014.
   
   
   
   
   
   
   
 9. Записник са састанка УО од 19.09.2011.
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   41. Записник са састанка УО од 16.05.2017.
                                                                    
   
 
 
 43. Записник са састанка УО од 08.06.2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Записник са састанка УО од 15.11.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научни клуб

Председник Научног клуба Удружења, и члан Управног одбора по функцији,
др Бранислав Јованић, научни саветник у Институту за физику, Београд.

Branislav_Jovanic
Биографија

 ДОКУМЕНТАЦИЈА НАУЧНОГ КЛУБА:

 1. Милица и Милован Матијевић - Најава предавања "Развојно истраживачки капацитети у ICT области у Србији"
 2. Милица и Милован Матијевић - Материјал са предавања "Развојно истраживачки капацитети у ICT области у Србији"
 3. Проф. др Весна Мишковић Станковић - Најава предавања "Електрохемијско добијање биоматеријала за примену у медицини"
 4. Интервју др Бранислава Јованића, објављен 19. марта 2011. године, у Културном додатку дневног листа "Политика"
 5. Слајдови са предавања проф. др Божидара Раденковића, одржаног у Јабуци 6. јула 2011. године, поводом 155. годишњице рођења Николе Тесле
 6. Слајдови са предавања проф. др Радомира Михајловића, под називом: "Cyber War and Peace", одржаног 11. јануара 2012. године, на ФОН.
 7. Слајдови са предавања проф. др Божидара Раденковића, под називом: "Допринос Краљице Драге развоју Универзитета у Београду", одржаног 14. марта 2012. године, на ФОН.
 8. Слајдови са предавања проф. Владимира Јаковљевича Захарова, под називом: "Нова етапа развоја руске економије", одржаног 27. јуна 2012. године, на ФОН.
 9. Слајдови са предавања проф. др Божидара Раденковића, под називом: "Допринос Краљице Драге развоју и духовној обнови Србије", одржаног 1. јула 2012. године, у селу Драгиње, општина Коцељева.
 10. Слајдови са предавања проф. др Божидара Раденковића, под називом: "Информационе технологије од усменог предања до семантичког веба", одржаног 28. маја 2013. године, у Математичком институту САНУ.
 11. Слајдови са приступног предавања проф. др Слободана Петровића, под називом: "Знањем против злоупотребе ИТ", одржаног 30. маја 2013. на ФОН.
 12. Слајдови са приступног предавања проф. др Радмила Рончевића, под називом: "Теорија еволуције - чињенице или спекулације", одржаног 20. јуна 2013. на ФОН.
 13. Чланак са приступног предавања проф. др Радмила Рончевића, под називом: "Теорија еволуције - чињенице или спекулације", одржаног 20. јуна 2013. на ФОН. 
 14. Слајдови са предавања проф. др Олге Цветановић, под називом "Квалитет живота, здравље и исхрана - нови изазови", одржаног 22. јануара 2014. у удружењу "Милутин Миланковић".

 

 

Културни клуб

 

prof.dr draganradenovic

Биографија

Председник Културног клуба Удружења, и члан Управног одбора по функцији, др Драган Раденовић, вајар и редовни професор Универзитета "Метрополитан" из Београда.


Документација Културног клуба:
 1. Проф. др Радмило Петровић - О скулптури "Око свевидећe" награђеној у ликовном салону Гран Пале
 2. Проф. др Радмило Петровић - Слајдови са Семинара Културног клуба: "Раденовић-скулптуре"
 3. Чланак о вајару Драгану Раденовићу, објављен 5. априла 2011. године, у дневном листу "Политика"

 

 

Новинарски клуб

 

Stanko_Stoljiljkovic

Биографија

Председник Новинарског клуба Удружења, и члан Управног одбора по функцији, Станко Стојиљковић, уредник научне рубрике дневног листа "Политика", Београд. 


Документација Новинарског клуба:
 1. Приказ књиге "Политика геноцида", објављен у листу "Политика" 10.1.2011. године
 2. Приказ књиге "Политика геноцида", преведен на енглески језик
 3. Слајдови са предавања Станка Стојиљковића, под називом: "Хоће ли машине искоренити људе", одржаног 6. јуна 2012. године, у Римској дворани Библиотеке града Београда.
 

Пословни клуб

 

Petar_Kocovic

Биографија

Председник Пословног клуба Удружења, и члан Управног одбора по функцији, Проф. др Петар Кочовић, заступник консултантске компаније "Gartner".


Документација Пословног клуба:
 1. Проф. др Синиша Боровић - Саветник са кодексом понашања
 2. Проф. др Синиша Боровић - Текст о политичком лидерству
 3. Проф. др Синиша Боровић - Економско-политички значај и последице статегијског одлучивања на привреду и друштво у Србији
 4. Проф. др Синиша Боровић - Србија без илузија
 

Спортски клуб

 

Bratislav_DJordjevic_predsednik_Sportskog_kluba

Биографија

Председник Спортског клуба Удружења, и члан Управног одбора по функцији, Братислав Бата Ђорђевић, кошаркашки тренер

Документација Спортског клуба:

 1. Приступница (формулар) за учлањење у ПСК "Авала"
 2. Програм активности Спортског клуба у 2013. години
 3. Слајдови са приступне беседе Бате Ђорђевића 14.3.2013.