Управни одбор

 

mr zorica milanovic-zamenica predsednika upravnog odbora Zorica Bogdanovic Управни одбор је оперативно тело Скупштине. Он спроводи одлуке Скупштине, одлуке Председника Скупштине и обавља текуће послове који су предвиђени Статутом. 

Управни одбор чине: Председник управног одбора, Заменик председника Управног одбора и председници клубова (по функцији). 

Одлуке Управног одбора су пуноважне ако су донесене простом већином гласова његових чланова. У случају да Управни одбор има паран број чланова и да не постоји проста већина приликом доношења неке одлуке, онда се глас Председника управног одбора рачуна двоструко. 

Управни одбор прима редовне чланове Удружења, по утврђеној процедури, и предлаже почасне чланове које потврђује Скупштина.

Председник
Управног одбора
др Зорица Милановић

Биографија

Заменик председника
Управног одбора
др Зорица Богдановић

Биографија

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА УПРАВНОГ ОДБОРА:
 
  11. Записник са састанка УО од 29.10.2011.   21. Записник са састанка УО од 05.03.2014.
   
   
   
   
   
   
   
 9. Записник са састанка УО од 19.09.2011.
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
39. Записник са састанка УО од 15.11.2016
 
 
 
 
40. Записник са састанка УО од 25.11.2016