Добитници награде СРПСКИ КРИВАК

Годишња награда СРПСКИ КРИВАК додељује се појединцима, који нису чланови Удружења, за нарочите заслуге и допринос у неговању српске традиције, као и за врхунска достигнућа у науци, технологији, привреди, култури, спорту и другим областима стваралаштва. Награду додељује Управни одбор Удружења, а на основу образложеног, писаног, предлога Жирија. Награда се састоји од бронзане фигуре СРПСКИ КРИВАК, плакете и приступнице Удружењу. 

На доњим линковима приказани су краћи извештаји са свечаних додела годишњих награда. Симбол < указује на прву, почасну, награду која је уручена пре званичног оснивања удружења СРПСКИ КРИВАК.

  <   2011   2012   2013    2014   2015      
 

Жири за доделу награде СРПСКИ КРИВАК

Жири за доделу годишње награде има непаран број чланова. Председника и заменика председника Жирија бира Скупштина. Њихов мандат траје годину дана. Број мандата није ограничен. Чланове Жирија именује Управни одбор, а на основу образложеног, писаног, предлога председника Жирија. Жири за доделу годишње награде ради по Статуту и Правилнику за доделу годишње награде. 

Stanko_Stoljiljkovic

Председник жирија
Станко Стојиљковић, новинар

Биографија

Milovan_Matijevic

Заменик председника жирија
Милован Матијевић, дипл.инж.ел.

Биографија

Документација Жирија за доделу годишње награде:

1. Правилник о додели годишње награде
2. Записник са првог састанка Жирија од 10.9.2011.
3. Записник са другог састанка Жирија од 15.9.2011.
4. Извештај са састанка Жирија од 21.11.2012.
5. Извештај са састанка Жирија од 28.11.2013.
6. Извештај и предлог Жирија од 30.10.2014.
7. Извештај и предлог Жирија од 01.10.2015.