Управни одбор

Управни одбор

mr zivorad lazic-predsednik upravnog odbora

  Управни одбор је оперативно тело Скупштине. Он спроводи одлуке Скупштине, одлуке Председника Скупштине и обавља текуће послове који су предвиђени Статутом.  Управни одбор чине: Председник управног одбора, Заменик председника …

Read More »