Пословни клуб

Petar_Kocovic

Биографија

Председник Пословног клуба Удружења и члан Управног одбора по функцији, Проф. др Петар Кочовић.

Документација Пословног клуба:

  1. Проф. др Синиша Боровић – Саветник са кодексом понашања
  2. Проф. др Синиша Боровић – Текст о политичком лидерству
  3. Проф. др Синиша Боровић – Економско-политички значај и последице статегијског одлучивања на привреду и друштво у Србији
  4. Проф. др Синиша Боровић – Србија без илузија
  5. Проф. др Синиша Боровић – Православни менаџмент