Циљеви Удружења

Осим основног циља који се односи на: окупљање, дружење и сарадњу слободно мислећих, угледних и успешних људи, под геслом “мисли српски делај светски”, удружење “Српски Кривак” има и следеће подциљеве:

oko_svevidece3

  1. Окупљање и дружење слободних људи, оба пола, са сличним погледима на савремено и традиционално.
  2. Афирмација аутентичних достигнућа у области културе, науке, уметности, спорта, новинарства, привреде и пољопривреде Србије.
  3. Коришћење, унапређење и промовисање савремених информационо-комуникационих технологија ради превазилажења временских и просторних баријера између људи.
  4. Чување и афирмација традиционалних културних вредности и обичаја.
  5. Гајење нарочите сорте домаћег белог кукуруза “Српски Кривак” на посебним историјским и географским локацијама.
  6. Воденично, хладно, млевење кукурузног брашна од “Српског Кривака”, за личну употребу и поклоне.
  7. Додела годишњих награда “Српски Кривак” за нарочите заслуге и достигнућа у професионалним и/или друштвеним активностима.