Техничко-технолошки клуб

Биографија

Председник Техничко-технолошког клуба Удружења, и члан Управног одбора по функцији, дипл.инж.ел. Милован Матијевић.