Техничко-технолошки клуб

Биографија

Председник Техничко-технолошког клуба Удружења и члан Управног одбора по функцији, дипл. инж. ел. Милован Матијевић.