Жири за доделу награде СРПСКИ КРИВАК

Жири за доделу годишње награде има непаран број чланова. Председника и заменика председника Жирија бира Скупштина. Њихов мандат траје годину дана. Број мандата није ограничен. Чланове Жирија именује Управни одбор, а на основу образложеног, писаног, предлога председника Жирија. Жири за доделу годишње награде ради по Статуту и Правилнику за доделу годишње награде. 

Председник жирија
Милован Матијевић, дипл. инж. ел.

Биографија

Заменик председника жирија
Миодраг Марић

Биографија

Документација Жирија за доделу годишње награде:

1. Правилник о додели годишње награде
2. Записник са првог састанка Жирија од 10.9.2011.
3. Записник са другог састанка Жирија од 15.9.2011.
4. Извештај са састанка Жирија од 21.11.2012.
5. Извештај са састанка Жирија од 28.11.2013.
6. Извештај и предлог Жирија од 30.10.2014. 

Документација Добитника годишње награде СРПСКИ КРИВАК:

 1. Почасна награда СРПСКИ КРИВАК
 2. Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2011. година.
 3. Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2012. година.
 4. Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2013. година.
 5. Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2014. година.
 6. Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2015. година.
 7. Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2016. година.
 8. Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2017. година.
 9. Годишња награда СРСПКИ КРИВАК 2018. година.
 10. Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2019. година.
 11. Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2020. година.
 12. Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2021. година.
 13. Годишња награда СРПСКИ КРИВАК 2022. година.