Скупштина

Bozidar_Radenkovic Председник Скупштине
Проф. др Божидар Раденковић
Биографија
Скупштина је највиши орган Удружења. Скупштину чине сви чланови Удружења. Скупштина се састаје једном годишње, а ванредне седнице могу да се заказују по захтеву Управног одбора или по захтеву једне трећине чланова. Састанак Скупштине је пуноважан ако су испуњени услови из чл. 11. Статута Удружења.

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина усваја Статут, измене и допуне Статута, формира (и гаси) клубове Удружења, верификује почасне чланове Удружења, предлаже, бира и разрешава: Председника Скупштине, Председника Управног одбора, Заменика председника Управног одбора, председнике клубова, Председника жирија за доделу годишње награде “Српски Кривак” и Заменика председника жирија. Мандат Председника Скупштине и осталих изабраних лица траје годину дана, а број мандата није ограничен.

Председник Скупштине представља и заступа Удружење. Он је одговоран, пред законом и чланством, за деловање Удружења. Он је овлашћен за потписивање свих аката и докумената који се упућују према окружењу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА:

 1. Записник са Оснивачке скупштине од 6.6.2010.
 2. Статут удружења “Српски Кривак” од 6.6.2010.
 3. Записник са Прве редовне годишње скупштине од 5.6.2011.
 4. Извештај о раду Удружења између две Скупштине 2010-2011.
 5. План и програм рада до наредне Годишње скупштинe 2012.
 6. Статут удружења “Српски Кривак” од 5.6.2011.
 7. Записник са Друге редовне годишње скупштине од 9.6.2012.
 8. Извештај о раду Удружења између две Скупштине 2011-2012.
 9. Записник са Треће редовне годишње скупштине од 9.6.2013.
 10. Извештај о раду Удружења између две Скупштине 2013-2014.
 11. Записник са IV редовне годишње скупштине од 7.6.2014.
 12. Извештај о раду Удружења између две Скупштине 2014-2015.
 13. Записник са V редовне годишње скупштине од 6.6.2015.
 14. Извештај о раду удружења између две скупштине 2015-2016.
 15. Записник са VI редовне годишње скупштине од 5.6.2016.
 16. Седма годишња скупштина Кривака
 17. Записник са VII редовне годишње скупштине 11-06-2017
 18. Осма годишња скупштина Кривака
 19. Записник са VIII редовне годишње скупштине 02.06.2018
 20. Девета годишња скупштина Кривака
 21. Записник са IX редовне годишње скупштине 08.06.2019
 22. Десета годишња скупштина Српског Кривака
 23. Записник са XI редовне годишње скупштине
 24. Једанаеста годишња скупштина Српског Кривака
 25. Записник са XII редовне годишње скупштине
 26. Дванаеста годишња скупштина Српског Кривака
 27. Тринаеста годишња скупштина Српског Кривака
 28. Четрнаеста годишња скупштина Српског Кривака