Управни одбор

mr zorica milanovic-zamenica predsednika upravnog odbora
Председник
Управног одбора
др Зорица Милановић
Биографија

 

Zorica Bogdanovic
Заменик председника
Управног одбора
др Зорица Богдановић
Биографија

 

Управни одбор је оперативно тело Скупштине. Он спроводи одлуке Скупштине, одлуке Председника Скупштине и обавља текуће послове који су предвиђени Статутом.

Управни одбор чине: Председник управног одбора, Заменик председника Управног одбора, председници клубова (по функцији) и Менаџер за односе са јавношћу.

Одлуке Управног одбора су пуноважне ако су донесене простом већином гласова његових чланова. У случају да Управни одбор има паран број чланова и да не постоји проста већина приликом доношења неке одлуке, онда се глас Председника управног одбора рачуна двоструко.

Управни одбор прима редовне чланове Удружења, по утврђеној процедури, и предлаже почасне чланове које потврђује Скупштина.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА УПРАВНОГ ОДБОРА:

 

11. Записник са састанка УО од 29.10.2011. 21. Записник са састанка УО од 05.03.2014.
 9. Записник са састанка УО од 19.09.2011.

 

    51. Записник са састанка УО од 29.05.2018.
   
   
 
44. Зап
 
 
45. Записник са састанка УО од 16.10.2017.
 
   
  47. Записник са састанка УО од 10.11.2017.   57. Записник са састанка УО од 04.04.2019.
    58. Записник са састанка УО од 23.04.2019.
  49. Записник са састанка УО од 05.04.2018.   59. Записник са састанка УО од 21.05.2019.
  50. Записник са састанка УО од 08.05.2018.

 

 
  60. Записник са састанка УО од 04.06.2019.

eweknjkadsaadsajskdkjsfbkds
dsdaddsadasd
sdf