Чика Пецино ћоше

„Духовна“ апотека – ПЕЦОТЕКА

Крајем 2023. и током 2024. године, на овом месту, моћи ћете да уживате у Чика Пециним дневним лековима за добро расположење – PECILIN FORTE.
Дневни „лекови” су распоређени по серијама, кликни на линк и уживај у лековитом дејству.

17.12.2023.18-20.12.2023.21-23.12.2023.24-26.12.2023.27-29.12.2023.30.12.2023. –
1.1.2024.
2-4.1.2024.5-7.1.2024.8-10.1.2024.11-13.1.2024.14-16.1.2024.17-19.1.2024.
20-22.1.2024.23-25.1.2024.26-28.1.2024.29-31.1.2024.1-3.2.2024.4-6.2.2024.
7-9.2.2024.10-12.2.2024.13-15.2.2024.16-18.2.2024.19-21.2.2024.22-24.2.2024.
25-27.2.2024.28.2.2024. –
1.3.2024.
2-4.3.2024.5-7.3.2024.8-10.3.2024.11-13.3.2024.
14-16.3.2024.17-19.3.2024.20-22.3.2024.23-25.3.2024.26-28.3.2024.29-31.3.2024.
1-3.4.2024.4-6.4.2024.7-9.4.2024.10-12.4.2024.13-15.4.2024.16-18.4.2024.
19-21.4.2024.22-24.4.2024.25-27.4.2024.28-30.4.2024.1-3.5.2024.4-6.5.2024.
7-9.5.2024.10-12.5.2024.13-15.5.2024.16-18.5.2024.19-21.5.2024.22-24.5.2024.
25-27.5.2024.28-30.5.2024.31.5.2024. –
2.6.2024.
3-5.6.2024.6-8.6.2024.9-11.6.2024.
12-14.6.2024.15-17.6.2024.18-20.6.2024.21-23.6.2024.24-26.6.2024.27-29.6.2024.
30.6.2024 –
2.7.2024.
3-5.7.2024.6-8.7.2024.9-11.7.2024.12-14.7.2024.15-17.7.2024.
18-20.7.2024.21-23.7.2024.24-26.7.2024.27-29.7.2024.

Пецилин

 

Сваке недеље током 2014. године, на овом месту, читаћете по једну Чика Пецину причу или бајку за лаку ноћ. Кликни на редни број недеље.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  

Pecilin

Сваког дана по једна чика Пецина дечија песма у 2013. години. Песме су сложене по недељама. Кликни на редни број недеље.

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53