Проф. др Божидар Раденковић

 

Bozidar Radenkovic

Председник Скупштине и

Законски заступник Удружења

Биографски подаци 

Проф. др Божидар Раденковић је рођен 1958. год у Пироту. Основну и средњу школу завршио је у Београду. Факултет организационих наука, кибернетски смер, завршио је 1984. год. Последипломске студије завршио је такође на ФОН-у 1987. год. Докторску дисертацију: “Интерактивни симулациони систем за дискретну-стохастичку симулацију организационих система и његова реализација на мини и микро рачунарима” одбранио је 1989. год на ФОН-у. За асистента приправника на Факултету организационих наука, за предмет: „Симулација и симулациони језици” изабран је 1987. год. За доцента на истом предмету изабран је 1990. год. За ванредног професора изабран је 1994. год. За редовног професора је изабран 1999. године.

Усавршавања

Проф. др Божидар Раденковић боравио је на последокторском усавршавању на Wirtshaftuniversitat Wien, 1991. године, као стипендиста Аустријске владе. На University of Paisley боравио је 1992. год. у оквиру рада на међународном пројекту: “Modeling and Simulation for Large Scale Discrete Event Systems”.

Наставне активности

Проф. др Божидар Раденковић је као наставник Факултета организационих наука у Београду држао наставу из предмета:

 1. Симулација и симулациони језици
 2. Симулација у пословном одлучивању
 3. Управљање и динамика организационих система
 4. Методе развоја информационих система
 5. Конкурентно програмирање
 6. Електронско пословање
 7. Интернет технологије
 8. Мобилно рачунарство

На одсеку за математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу је држао наставу из предмета: “Базе података, Оперативни системи и Рачунарство III”. На Физичком факултету Универзитета у Београду је држао наставу из предмета: “Основи рачунарске технике”. На Универзитету Војске Југославије је држао наставу из предмета “Дистрибуирани рачунарски системи”. На Електротехничком факултету Универзитета у Бања Луци држи наставу из предмета ”Развој информационих система у интернет окружењу”. На Факултету организационих наука у Београду је 2001. године формирао последипломске студије смера Електронско пословање. Био је руководилац тих студија до 2005. године.

Вођење магистратура и доктората

Проф. др Божидар Раденковић је био ментор девет одбрањених докторских дисертација и дванаест одбрањених магистарских теза.  

Награде 

За остварене резултате, од Савета Природно-математичког факултета у Крагујевцу, 1998. године је добио Плакету за изузетан допринос развоју Природно-математичког факултета.

Чланство у научним и стручним организацијама

Проф. др Божидар Раденковић је активан члан више научних и стручних организација и то:

 • Нaучно друштво Србије
 • IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc).
 • ACM   (The Association for Computing).
 • SCS   (The Society for Computer Simulation International).

Стручне активности

Проф. др Божидар Раденковић је укључен у низ стручних активности и то:

 • Aдминистрациja YU интернет доменa, 1992-2008.
 • Председник Програмског одбора симпозијума СИНФОН и YU-INFO, 1995-2001.
 • Председник Одбора удружења информатичке делатности у Привредној Комори Србије 2001-2005.
 • Председник UNESCO-овог националног комитета за ICT, 2003-2009.
 • IEEE Computer chapter CО16, Chair, 2003-
 • Председник Управног одбора Регистра националног интернет домена Србије 2006-2008.
 • Председник Скупштине Удружења ”Српски Кривак”, 2010-

Aктивности у академским институцијама

 1.  Природно математички факултет Крагујевац, Председник Управног одбора, 2001-2002. 
 2. Универзитет у Београду,
 • Члан већа за математичке и рачунарске науке, 2000-2003.
 • Члан већа за електротехничке науке, 2003-2007.

    3.  Факултет организационих наука,

 • Руководилац Семинара Катедре за информационе системе ФОН-а, 1994-2004.
 • Председник одбора Института за информационе системе и технологије, 2003-2006.

Учешће у раду уређивачких одбора часописа 

 • Editorial Board: Management, FON, 2000–2007.
 • Editorial Board: Kragujevac Journal of mathematics, od 2001–2004.
 • Editorial Board: Transactions on Internet research, 2004-
 • Editorial Board: Transactions on Advanced research, 2004-

Научно-истраживачки рад

Области у којима је дао најзначајније научне доприносе су:

 • Електронско пословање
 • Интернет технологије
 • Рачунарска симулација
 • Рачунарска физика

Руководио је израдом више пројеката које је финансирало Министарство за науку и технологију Републике Србије. Ангажован је у сарадњи са привредом.  Резултате истраживања објавио је у више од 200 референци. Од тога је 24 у часописима међународног значаја на SCI листи, 7 монографија издатих у иностранству и 29 радова у зборницима међународних симпозијумa.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …