Зоран Стојaчић

Биографија

Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, Универзитета у београду од 1984-1989. године, а мастер студије завршава на Универзитету у Новом Саду на Архитетктонком факултету и добија звање мастер архитектуре – дипломинари инжењер архтектуре. У међувремену завршава Факултет физичке културе, на универзитету у Новом Саду и добија звање вишег тренера кошарке. Спорски менаџер постаје 2004. године завршивши Вишу кошаркашку школу у Београду.

Положио је стручни испит за обављање послова безбедности на раду 2011. годне у Министарству рада и социјалне политике, у Београду, и поседује Лиценцу 300 за одговорног пројектанта у области архитектуре од 2016. године, коју му је уручила Инжињерска комора Србије.

У својој богатој каријери био је на следећим позицијама:
2016.-актуелно Установа „ Резервати природе-Зрењанин“
2009. – 2019. Професор стручних предмета грађевинске струке Средња техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“, Нови Сад
2003.–2009. Извршни продуцент
Студентски културни центар, Нови Сад
2003.–2007. Генерални секретар КСВ Кошаркашки савез Војводине, Нови Сад
1998.-2003. Директор- оснивач Спорт медиа систем, студио-агенција за дизајн и инжењеринг у области спорта Нови Сад
1996.-1997. Спортски директор БФЦ Беочин, кошаркашки клуб

Функције које обавља и на којима се нашао су:
СПОРТ
2011.–2012. Председник Удружење клубова кошаркашке лиге Србије, УК КЛС Београд
2006.- 2008. Члан – Савет за стратешко планирање развој града Зрењанина,
1998. – актуелно Члан Управног одбора -Пролетер- Зрењанин, кошаркашки клуб
1999.–2013. Председник СД -Војводина- Спортско друштво, удружење грађана, Перлез
2013.-актуелно фудбалски клуб „Војводина 1928“Перлез
ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ
2013.- актуелно Председник Грађевинског одбора и удружења „Баштинар“
Српска православна црквена општина – епархија Перлез

 

Check Also

Зоран Шећеров

Биографија Рођен је 08. 03. 1953. у Сарајеву. Ђак гимназије 29.новембар у Зеници и студент …