Жири за доделу награде СРПСКИ КРИВАК

Жири за доделу годишње награде има непаран број чланова. Председника и заменика председника Жирија бира Скупштина. Њихов мандат траје годину дана. Број мандата није ограничен. Чланове Жирија именује Управни одбор, а на основу образложеног, писаног, предлога председника Жирија. Жири за доделу годишње награде ради по Статуту и Правилнику за доделу годишње награде. 

Stanko_Stoljiljkovic

Председник жирија
Станко Стојиљковић, новинар

Биографија

Milovan_Matijevic

Заменик председника жирија
Милован Матијевић, дипл.инж.ел.

Биографија