Управни одбор

mr zorica milanovic-zamenica predsednika upravnog odbora

Председник
Управног одбора
др Зорица Милановић
Биографија

Zorica Bogdanovic

Заменик председника
Управног одбора
др Зорица Богдановић
Биографија

 

Управни одбор је оперативно тело Скупштине. Он спроводи одлуке Скупштине, одлуке Председника Скупштине и обавља текуће послове који су предвиђени Статутом.

Управни одбор чине: Председник управног одбора, Заменик председника Управног одбора, председници клубова (по функцији) и Менаџер за односе са јавношћу.

Одлуке Управног одбора су пуноважне ако су донесене простом већином гласова његових чланова. У случају да Управни одбор има паран број чланова и да не постоји проста већина приликом доношења неке одлуке, онда се глас Председника управног одбора рачуна двоструко.

Управни одбор прима редовне чланове Удружења, по утврђеној процедури, и предлаже почасне чланове које потврђује Скупштина.

ДОКУМЕНТАЦИЈА УПРАВНОГ ОДБОРА:

1. Записник са састанка УО од 28.07.2010.11. Записник са састанка УО од 29.10.2011.21. Записник са састанка УО од 05.03.2014.
2. Записник са састанка УО од 02.12.2010.12. Записник са састанка УО од 14.03.2012.22. Записник са састанка УО од 27.05.2014.
3. Записник са састанка УО од 30.12.2010.13. Записник са састанка УО од 12.05.2012.23. Записник са састанка УО од 17.09.2014.
4. Записник са састанка УО од 26.01.2011.14. Записник са састанка УО од 29.08.2012.24. Записник са састанка УО од 30.10.2014.
5. Записник са састанка УО од 22.02.2011.15. Записник са састанка УО од 27.11.2012.25. Записник са састанка УО од 17.12.2014.
6. Записник са састанка УО од 05.04.2011.16. Записник са састанка УО од 14.12.2012.26. Записник са састанка УО од 24.03.2015.
7. Записник са састанка УО од 07.07.2011.17. Записник са састанка УО од 30.05.2013.27. Записник са састанка УО од 29.04.2015.
8. Записник са састанка УО од 31.08.2011.18. Записник са састанка УО од 14.10.2013.28. Записник са састанка УО од 02.06.2015.
9. Записник са састанка УО од 19.09.2011.19. Записник са састанка УО од 25.11.2013.29. Записник са састанка УО од 10.09.2015.
10. Записник са састанка УО од 25.10.2011.20. Записник са састанка УО од 29.11.2013.30. Записник са састанка УО од 01.10.2015.
31. Записник са састанка УО од 23.10.2015.41. Записник са састанка УО од 16.05.2017.51. Записник са састанка УО од 29.05.2018.
32. Записник са састанка УО од 25.11.2015.42. Записник са састанка УО од 29.05.2017.52. Записник са састанка УО од 06.09.2018. 
33. Записник са састанка УО од 29.02.2016.43. Записник са састанка УО од 08.06.2017.53. Записник са састанка УО од 22.10.2018.
34. Записник са састанка УО од 26.04.2016.44. Записник са састанка УО од 13.10.2017.54. Записник са састанка УО од 05.11.2018.
35. Записник са састанка УО од 31.05.2016.45. Записник са састанка УО од 16.10.2017.55. Записник са састанка УО од 09.11.2018.
36. Записник са састанка УО од 04.06.2016.46. Записник са састанка УО од 06.11.2017.56. Записник са састанка УО од 07.03.2019.
37. Записник са састанка УО од 18.10.2016.47. Записник са састанка УО од 10.11.2017.57. Записник са састанка УО од 04.04.2019.
38. Записник са састанка УО од 01.11.2016.48. Записник са састанка УО од 28.12.2017.58. Записник са састанка УО од 23.04.2019.
39. Записник са састанка УО од 15.11.2016.49. Записник са састанка УО од 05.04.2018.59. Записник са састанка УО од 21.05.2019.
40.Записник са састанка УО од 25.11.2016.50. Записник са састанка УО од 08.05.2018.60. Записник са састанка УО од 04.06.2019.

61. Записник са састанка УО од 9. јула 2019. 71. Записник са састанка УО од 06. јула 2021.
62. Записник са састанка УО од 4. новембра 2019. 72. Записник са састанка УО од 12. октобра 2021.
63. Записник са састанка УО од 12. новембра 2019. 73. Записник са састанка УО од 17. децембра 2021.
64. Записник са састанка УО од 4. марта 2020. 74. Записник са састанка УО од 13. јануара 2022.
65. Записник са састанка УО од 11. јуна 2020. 75. Записник са састанка УО од 27. априла 2022.
66. Записник са састанка УО од 28. октобра 2020. 76. Записник са састанка УО од 7. септембра 2022.
67. Записник са састанка УО од 12. новембра 2020. 77. Записник са састанка УО од 14. септембра 2022.
68. Записник са састанка УО од 16. децембра 2021. 78. Записник са састанка УО од 22. фебруара 2023.
69. Записник са састанка УО од 15. априла 2021. 79. Записник са састанка УО од 17. маја 2023.
70. Записник са састанка УО од 22. јуна 2021. 80. Записник са састанка УО од 16. јуна 2023.