Предавање проф. др Рајка Буквића

Проф. др Рајко Буквић, редовни члан Српског Кривака, одржаће предавање под називом „ЦИТАТНА АНАЛИЗА, НАУКОМЕТРИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И АЛТМЕТРИКА” на Математичком институту САНУ у уторак  17.03.2020. у 14:15, сала 301ф.

Апстракт:

У раду су приказани основни појмови и основне метрике (статистике) које се користе у наукометријским анализама научне продукције. Најпре се дефинише појам цитирања, на коме се све те анализе по правилу заснивају, а затим је дат преглед различитих импакт-фактора – IF2, IF5, х-индекс, г-индекс итд. (за ауторе, публикације и институције) и ајгенфактора (eigenfactor), као најзначајнијих библиометријских показатеља који се у тим анализама користе. Као репрезентативне базе истакнуте су, поред уобичајених и најчешће коришћених Web of Science, Scopus и сл., такође и SSRN, RePEc, као изузетно значајне за истраживаче из области друштвено-хуманистичких, односно економских наука. Посебно се указује на избор и ограничења база у којима су релевантни извори представљени, с обзиром на њихов обухват (неславан пример српске базе СЦИндекс). На крају рада приказани су и основни појмови и показатељи алтметрике, као новије области, у којој се поред стандардних показатеља користе и спомињање на блог постовима, број читања на Mendeley-у, „шеровања” на Facebook-у, и твитови, а у неким случајевима и помињања у водећим медијима и политичким (државним) документима.

Rajko bukvic

Check Also

Нови Чика Пецини дневни „лекови” за добро расположење – PECILIN FORTE

Нови дневни „лекови” за добро расположење – PECILIN FORTE – духовне и духовите креације и …