Симпозујим о актуелним достигнућима у физици

Симпозијум о актуелним достигнућима у физици у организацији фондације Марко Јарић одржаће се 23. и 24 марта 2018. у Српској академији наука и уметности и на Физичком факултету. Прогам симпозијум се налази овде. Један од говорника биће и Влатко Ведрал, добитник награде Српски Кривак 2015.