Објављена 10 свеска Београдске школе метеорологије

Милан Стеванчевић и Недељко Тодоровић, редовни чланови Српског Кривака, обавештавају чланове и пријатеље удружења да је из штампе је изашла јубиларна десета свеска Београдске школе метеорологије на 516 страна. 

У десетој свесци први пут је објављена теоријска основа нематеријалне синодичке ротације Сунца која омогућава израду дугорочних прогноза времена. Метода је заснована на нематеријалној ротацији регионалних магнетских поља на Сунцу у временском периоду од 81. дана. Типичан пример годишње прогнозе времена дат је у Документу 3. који може да послужи свим истраживачима као узор за израду дугорочних прогноза времена.

У другом делу дат је приказ Српског календара.