Недељко Тодоровић, дипл. метеоролог

Nedeljko Todorovic

nedeljko52@yahoo.com

Рођен је 7. септембра 1952. године, у Карловцу. Од 1965. године живи у Београду, у коме је завршио основну школу, IV београдску гимназију и Природно-математички факултет, група за метеорологију.

Запослен је у Хидрометеоролошком заводу Србије. У периоду 1979-1991 године, радио је у Одељењу за радарску метеорологију, а од 1991. године – у Одељењу за краткорочне прогнозе времена. Повремено је био презентер времена на разним телевизијама и предавач метеорологије у Школи високогорства и Школи за планинарске водиче.

Посебно истраживачко интересовање му је веза сунчеве активности и времена и климе на Земљи, синоптичка климатологија и класификација типова времена. Има 46 објављених стручних и научних радова у водећим светским и домаћим часописима.

Аутор је књиге “Метеорологија” (за децу), Креативни центар, Београд, 2009. Аутор је или коаутор у пет свесака “Београдске школе метеорологије” (2008-2012). Добитник је књижевне награде “Невен” за популарну науку, 2009.

Похађао је Прву (1994) и Пету (1998) међународну летњу школу метеорологије, у Криваји код Бачке Тополе.

Члан је Метеоролошког друштва Србије, чији је био и председник од 2003-2005.

Говори енглески и руски језик.

У спорту је активан од основне школе. Са 15 година започео је атлетске тренинге (тркачке дисциплине) у АК Партизан. На Првенству Београда за средњошколце освојио друго место у дисциплини скок у даљ.

Атлетику је, касније, подредио фудбалу и активно играо у фудбалским клубовима Рад и Славија.

По завршетку студија почео је да се бави планинарством а убрзо и високогорским алпинизмом. Био је на већини највиших врхова бивше Југославије и на неколико познатих светских врхова: Мон Блан, Килиманџаро, Маунт Витни (САД), Елбрус… Члан је Прве београдске, односно српске, експедиције на Памир.

Као саставни део одржавања кондиције за висогорски алпинизам започео је редовно са дугопругашким трчањем, а од 1984. године и одласком на атлетске трке.

Први маратон истрчао је у Београду 1990. године (3:45:00). До маја 2014. године, истрчао је 125 маратона. Најбољи резултат му је 3:13:54 (1995). Учествовао је на већини београдских и подгоричких маратона. На београдским маратонима је 21 пут истрчао пуну маратонску дистанцу, а на подгоричким 18 пута. Учествовао је, такође, и на свих досадашњих 21 новосадских маратона.

На Палићу, 1993. године, је учествовао на Првом првенству Југославије у супермаратону (12 сати, 104 km), а затим на још неколико дванаесто-сатних и на једном двадестечетворо-сатном 24-сатном ултрамаратону. Учествовао је на неколико штафетних трчања, од којих су најзначајнија: Београд-Хиландар и Београд-Москва.

Поред дугопругашког трчања бавио се триатлоном. Учествовао је на Првом београдском триатлону, 1992. године, на Првом првенству Југославије у триатлону, 1993. године, и на Првом првенству Југославије у дуатлону, 1996. године, а касније и на многим другим такмичењима тога типа.

Основни смисао бављења трчањем и уопште спортом му је изградња и одржавање здравог духа у здравом телу (In mens sana corpore sana). На такмичењу највише воли да побеђује (надвишава) себе.


Референце:

 1. Paskota M, Vujović D, Todorović N, 2013: Repetitiveness and underlying characteristics of climatologic parameters in winter Theor. Appl. Climatol., DOI: 10.1007/s00704-012-0788-6, IF2011=1.942 (M22)
 2. Paskota M, Todorović N, Vujović D, 2013: Separation of the time periods with dominant climatologic parameters by multivariate statistical analysis. Int. J. Climatol., 33 (3) (2013), 654-660, DOI: 10.1002/joc.3453, IF2011=2.906 (M21)
 3. Todorović N, Vujović D, 2011: The time correlation between solar wind and the advection of cold air in Belgrade from November 2010 to March 2011, 11th EMS/10th ECAM, 8, EMS2011-710, Berlin, Germany, (September 12-16, 2011)
 4. Todorović N, Vujović D, 2011: Solar wind and vortex circulation on the Earth 11th EMS/10th ECAM, 8, EMS2011-710, Berlin, Germany, (September 12-16, 2011)
 5. Todorović, N. and D. Vujović, 2010: Analysis of frequency of thunder and lightning in the Belgrade area in Serbia in the period 1975-2009. 8th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Zurich, Switzerland, 13-17 September 2010.
 6. Todorović N, Vujović D, 2009: The Impact of Interplanetary Magnetic Field intensity on form stratospheric polar air circulation. 9th European Conference on Applications of Meteorology, Toulouse, France (28 September – 2 October, 2009)
 7. Vujović D, Todorović N, 2008: The Changes in Extreme Air Temperatures during the period 1887-2007 at Belgrade, Serbia. Ovidius University Annals, Series: Civil Engineering (2008), 1, No. 10, 119-124, Constantza, Romania.
 8. Vujović D., N. Todorović, 2008: The Changes in Air Temperature during the period 1887-2007 at Belgrade, Serbia, 7th European Conference on Applied Climatology, Amsterdam, Holandy, 29 September-3 October 2008 (available on CD, Vol. 5, ISSN 1812-7053).
 9. Todorović N., D. Vujović, 2008: New Insights on the Influence od Solar Wind in Driving the Cyclone Circulation, 7th European Conference on Applied Climatology, Amsterdam, Holandy, 29 September-3 October 2008 (available on CD, Vol. 5, ISSN 1812-7053).
 10. Todorović N, Vujović D, 2008: Solar activity, cyclone circulation and negative anomalies of total ozone content. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria (April 13-18, 2008) Geophysical Research Abstracts, 10, EGU2008-A-11192
 11. Vujović D, Todorović N, Paskota M, 2007:Analysis of Extreme Summer Temperatures in Belgrade. 8th European Conference on Applications of Meteorology, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Spain (October 1-5, 2007) (ISSN 1812-7053).
 12. Todorović N, Vujović D, 2007: The Relationship Between Coronal Holes and Cold Air Advection in Belgrade Region. 8th European Conference on Applications of Meteorology, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Spain, (October 1 – 5, 2007) (ISSN 1812-7053).
 13. Todorović N, Radovanović M, Stevančević M. (2007): Sunčeva aktivnost – mogući uzročnik velikih šumskih požara. Glasnik na socio-ekonomska geografija, kn. 1, p. 107-115, Skopje.
 14. Todorović N., D. Vujović (2006): Analysis of „Miholjday summer” for Belgrade and Serbia region. International Journal of Climatology, 26, Issue 11, 1489-1499. IF2007=2.610 (M21)
 15. Todorović N., D. Vujović (2006): Repetitiveness of Cold Winters and Ice Cover on The Danube in Belgrade region and Solar Activity. 23th Conference of The Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Belgrade, 28th–31th August 2006, ISBN 86-80851-07-8, Abstract in Conference Abstracts, p. 37-38..
 16. Todorović N., D. Vujović (2006): Cold Winter repititiveness in Belgrade region. „Sixth Еuropean Conference on Applications of Climatology (EСАC)”, Ljubljana, 4th–8th September 2006, Vol. 3, ISSN 1812-7053.
 17. Todorović N., D. Vujović, M. Radovanović (2006): Sunčeva aktivnost – vreme i klima na Zemlji, Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Br. LIV, str. 25-36.
 18. Radovanović M., M. Stevančević, N. Todorović (2006): Meteorološka raspodela vremena. Glasnik Srpskog geografskog društva, LXXXVI, br.1
 19. Stevančević M., M. Radovanović, N. Todorović (2006): Analiza karakterističnih grešaka koje se javljaju primenom heliocentrične elektromegnetne dugoročne prognoze vremena. “Tuorist Valorisation of Tara”, Theme Collection of papers of Geographic Institute “Jovan Cvijić” Serbian Academy of Science and Art and Sport-Recreative Center Bajina Bašta, Belgrade, p. 101-110, (on Serbian).
 20. Todorovic N, Stevancevic M, Radovanovic M. (2005): Solar activity – Possible cause of large forest fires. The Sixth European Meeting on Environmental Chemistry, Belgrade, December 6-10th, Programme and The Book of Abstracts, Belgrade, p. 139.
 21. Radovanović M., V. Lukić, N. Todorović (2005): Heliocentric electromagnetic long-term weather forecast and its applicable significance. Collection of papers of Geographic Institute “Jovan Cvijić”, Serbian Academy of Science and Art, No. 54, Belgrade, p. 5-18.
 22. Todorović N., D. Vujović, M. Radovanović (2005): Prilog razumevanju uticaja Sunčeve aktivnosti na vreme i klimu na Zemlji (Contribution to understanding Solar activity influence on Earth weather and climate), „Third Congres of Geographers of Republic of Macedonia”, Skopje-Ohrid, October 15 th-16 th 2005
 23. Todorović N., M. Radovanović, M. Stevančević (2005): Sunčeva aktivnost – mogući uzročnik velikih šumskih požara u oblasti Kaspijskog jezera, „Third Congres of Geographers of Republic of Macedonia”, Skopje-Ohrid, October 15 th-16 th 2005
 24. Todorović, N. and D.Vujović, 2005: The relationship between the Solar wind, height of the electronic enclosure base and ground meteorological data for Belgrade region. 7th European Conference on Applications of Meteorology (EСАМ), Utrecht, Netherlands, 12 th -16 th September 2005, Vol.1, ISSN 1812-7053.
 25. Todorović N., D. Vujović (2004): Analysis of Miholjday summer for Belgrade and Serbia region, „Fifth Еuropean Conference on Applications of Climatology (EСАC)”, Nice, September 26 th-30th 2004 (available on CD).
 26. Stevančević M., M. Radovanović, N. Todorović (2004): Mogućnost primene elektromagnetne metode za srednjoročne vremenske prognoze, Ekoist 2004, Zbornik radova, Naučno-stručni skup Ekološka istina, str. 396-399. Borsko jezero 30. 05. – 02. 06. 2004.
 27. Paskota M., N. Todorović (2003): The Structure of Weather Types in Belgrade region on period from 1982 to 2002, „Sixth Еuropean Conference on Applications of Meteorology (EСАМ)”, Rome, September 15th-19th 2003, (available on CD).
 28. Todorović, N., M. Paskota (2002): The Proposition of Weather Types Classification, 18th International Conference on Carpathian Meteorology “Mountain Influence on Weather”, Belgrade, from 7th to 10th October 2002
 29. Paskota, M., N. Todorović (2002): The Fuzzy Expert System for Weather Types Recognizing, 18th International Conference on Carpathian Meteorology “Mountain Influence on Weather”, Belgrade, from 7th to 10th October 2002
 30. Todorović, N. (2002): Discriminative Analysis of Weather Condition Influence on Citizens of Central and Suburban Belgrade, 18th International Conference on Carpathian Meteorology “Mountain Influence on Weather”, Belgrade, from 7th to 10th October 2002
 31. Todorović, N., M. Paskota (2002): The Koshava Wind Speed in Belgrade and Air Pressure Gradient Relation Between Belgrade and Negotin Measure Points, 18th International Conference on Carpathian Meteorology “Mountain Influence on Weather”, Belgrade, from 7th to 10th October 2002
 32. Todorović, N. (2002): Understanding Some Basic Meteorological Ideas by Citizens of Central and Suburban Belgrade, 18th International Conference on Carpathian Meteorology “Mountain Influence on Weather”, Belgrade, from 7th to 10th October 2002
 33. Todorović, N. (1999): Praćenje meteoroloških izveštaja u javnosti. Zbornik radova sa savetovanja “Meteorološki podaci – nacionalno blago”, str. 15-22. Vrnjačka banja, 25-28. oktobar 1999.
 34. Todorović, N. (1999): Diskriminaciona analiza praćenja meteoroloških izveštaja s obzirom na socio-demografske karakteristike ispitanika. Zbornik radova sa savetovanja “Meteorološki podaci – nacionalno blago”, str. 23-27. Vrnjačka banja, 25-28. oktobar 1999.
 35. Todorović, N. (1999): Korišćenje meteoroloških informacija u javnosti. Zbornik radova sa savetovanja “Meteorološki podaci – nacionalno blago”, str. 28-34. Vrnjačka banja, 25-28. oktobar 1999.
 36. Todorović, N. (1997): Vremenske prilike i maraton. Fizička kultura, 50, 3, 201-206.
 37. Paskota, M., N. Todorović (1996): Klasifikacija vremenskih tipova, Zbornik radova, XXIII SYM-OP-IS, Zlatibor, 1-5. oktobar 1996.
 38. Todorović, N., M. Paskota (1995): Primena diskriminacione analize u meteorologiji, Zbornik radova, XXII SYM-OP-IS, str. 967-970. Donji Milanovac 1995.
 39. Todorović, N. (1990): Najava atmosferskih padavina radarom i nuklearne nesreće. Zbornik radova sa savetovanja “Ekološki problemi Beograda”, II, str. 335-342. Beograd, 1990.
 40. Milinković. M., A. Živković, N. Todorović, B. Paunović (1990): Projektovanje i usavršavanje primene radarskog sistema za praćenje, merenje i prognozu padavina u slivu Drine. Projekt u okviru aktivnosti P.3 za potrebe HIS-a Drine, str. 1-80. Beograd, april 1990.
 41. Radović, R., N. Todorović (1989): Najava poplavnog talasa na malim vodotocima meteorološkim radarom MRL-5, Zbornik radova sa savetovanja „Nagle poplave – uzroci i posledice” (JUSOP ’89), Kopaonik, 19-21. decembra 1989., str. 191-198.
 42. Jovanović, G., N. Todorović (1987): Analiza životnog ciklusa gradonosnog kumulonimbusnog oblaka u opsegu MRL-5 radara u Beogradu. 2nd International Symposium on Hail Suppression on behalf of the Working Community Alps-Adriatic, Ljubljana, from 1st to 2nd October 1987. Zbornik radova, str. 52-57.
 43. Todorović, N., N. Tošović (1986): Statistički prikaz prostorne raspodele gradonosnih oblaka u domenu radara MRL-5 na teritoriji SAP Vojvodine u 1985. godini. Analiza gradobitnosti u SAP Vojvodini u 1985. godini, str. 142-154. Republički hidrometeorološki zavod Srbije. SAP Vojvodina. Novi Sad 1986.
 44. Todorović, N., N. Tošović (1985): Statistički prikaz prostorne raspodele gradonosnih oblaka u domenu radara MRL-5 na teritoriji SAP Vojvodine u 1984. godini. Analiza gradobitnosti u SAP Vojvodini u 1984. godini, str. 132-147. Republički hidrometeorološki zavod Srbije. SAP Vojvodina. Novi Sad 1985.
 45. Kljajić, D., N. Todorović (1983): Statistički prikaz prostorne raspodele gradonosnih oblaka u domenu osmatranja radara MRL-1 sa posebnim osvrtom na teritoriju SAP Vojvodine u 1982. godini. Analiza gradobitnosti u SAP Vojvodini u 1982. godini, str. 180-193. Republički hidrometeorološki zavod Srbije. SAP Vojvodina. Novi Sad 1983.
 46. Todorović, N. (1980): Učestalost pojave grada u Srbiji. Rad za polaganje stručnog ispita. Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Beograd, 1980.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …