доц. др Александра Лабус

 

Aleksandra_Labus
aleksandra@elab.rs

 

Александра Лабус рођена је 12.1.1984. године у Београду. Основну и средњу школу завршила је у Београду. Дипломирaла је на Факултету организационих наука, смер – Менаџмент, 2009. године oдбраном дипломског рада под називом: „Игра као компонента електронског образовања“. Дипломске академске – мастер студије, студијски програм Електронско пословање и управљање системима, уписала је на Факултету организационих наука 2010. године. Завршни (Мастер) рад под називом: „Игра као компонента електронског образовања у систему за е-учење Мооdle“ одбранила је у септембру 2010. године. Докторске студије, студијски програм Информациони системи и менаџмент, изборно подручје Електронско пословање, уписала је на Факултету организационих наука 2010. године. Од прве године докторских студија примала је стипендију Министарства просвете и науке Републике Србије за младе истраживаче – докторанте. Докторску дисертацију под називом „Учење кроз игру у електронском образовању“ одбранила је у децембру 2012. године. Запослена је на Факултету организационих наука као доцент за ужу научну област Електронско пословање.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …