Косово и Метохија – српска стратегија

Презентација проф.др Синише Боровића, редовног члана Српског Кривака, на тему Косово и Метохија – српска стратегија може се преузети овде.

Кратак садржај:
Судбина Косова и Метохије, у свим историјским епохама и данас, у многоме одређује судбину Српске државе и Српског народа. То није мит већ суштина Српске вере, борбе, правде, морала и егзистенције Срба на Српским историјским просторима. У раду је истакнута потреба и предложен начин изградње јасне и дугорочне стратегије за враћање суверенитета Републике Србије над својом покрајином КиМ. У полазним основама реално је показано садашње стаење, узроци и последице који су до тога довеле. Уз кратак приказ историјских чињеница, које су неспорне, показано је шта се на КиМ и у вези са КиМ догађало у свим епохама од када су настањени ови простори. Какве су правне основе и политичке чињенице за остварење суверенитета Републике Србије над својом покрајином КиМ изнете су ексциплитно и недвосмислено на основу релевантних докумената. На тој основи су изграђени ставови за припрему државе Србије за реинтеграцију КиМ и обнову суверенитета. На основу истраживања ставова компетентних Српских представника са КиМ разрађени су предлпзи статуса КиМ до коначног решења и то: за север КиМ, централни део Ким, Заједницу Српских општина и статуса Српске православне цркве. Ради предлога Српске стратегије за КиМ који би помогао актуелном Српском руководству проведено је истраживање методом за стратегијско предвиђање „ДЕЛФИ“ на узорку од 532 студената и грађана и 17 експерата за безбедност, стратегију, политику и одлучивање. Након другог круга обраде резултата усаглашени су ставови експерата и испитаника и дефинисане алтернативе и критеријуми за одлучивање. На основу тога створен је модел за вишекритеријумско одлучивање оптимизацију и рангирање алтернатива. Избором и применом метода и софтвера за вишеатрибутивно одлучивање добијено је оптимално компромисно решење. Након оцењивања стабилности, ефикасности и места предложене одлуке у координатном систему једнозначно је предложено оптимално компромисно решење и предложен оквир, на основу три прихватљиве алтернативе, за разраду Српске стратегије и планирања њеног провођења.

Кључне речи: Косово и Метохија(КиМ), Српска стратегија, прелазно решење, експерти, студенти и грађани, Српске светиње, алтернативе, критеријуми, вишекритеријумска оптимизација, ранг, поредак, оптомално решење, доносилац одлуке.

 

Check Also

Нова збирка фотографија проф. др Александра Цветановића

Нове збирке фотографија проф. др Александра Цветановића: Пролеће 11, 2024.