Проф. др Синиша Боровић

 

 

Рођен 6. новембра 1946. године, у Средњој реци, општина Ивањица, Србија. Ожењен, живи у заједничком домаћинству са супругом, две кћерке и четири унуке.


Образовање:

 • Основна школа “Проф. др Недељко Кошанин”, Девићи, 1953-1961.
 • Средња техничка школа, машински одсек, Чачак, 1961-1965.
 • Војнотехничка академија КоВ ЈНА, Центар војнотехничких школа “Генерал армије Иван Гошњак”, Загреб, 1965-1968.
 • Продужено школовање за стицање звања инжењера, Центар војнотехничких школа “Генерал армије Иван Гошњак”, 1968-1969.
 • II степен машинског факултета за стицање звања дипломираног инжењера (просечна оцена 8,92), први део при Факултету стројарства и бродоградње, а други део при Центру војнотехничких школа “Генерал армије Иван Гошњак”, Загреб, 1972-1974.
 • Курс за командире за евакуацију и спасавање тенкова и посада при кретању под водом и дубоким газом (постигнут свеармијски рекорд у брзини спасавања потопљеног тенка), Центар оклопномеханизованих јединица, Бања Лука, полигон Мањача, 1974.
 • Школа страних језика, II степен руског језика (одличан), Школа страних језика ЈНА, Београд, 1979.
 • Четврта класа ГША КоВ (Сада је то Генералштабна академија ВЈ), ранг постдипломских студија, просечна оцена 9,00, Центар високих војних школа “Маршал Тито”, Београд, 1981-1983.
 • Цивилне постдипломске студије на Факултету стројарства и бродоградње, завршио са одличним успехом и одбранио Магистарски рад под насловом: “Преобликовање монтаже производа при прелазу са мирнодопске на ратну производњу” и стекао стручни назив: “Магистар техничких знаности из подручја стројарства, смер: технологија у стројарској производњи”, Загреб, 1982-1984.
 • Пријавио докторску дисертацију, спроведена процедура оцене подобности кандидата и теме, израђена докторска дисертација под насловом: “Експертни систем за руковођење техничким обезбеђењем”. Рад одбрањен 5. октобра 1989. године, и стекао научни степен: “Доктор војнотехничких наука из области техничког обезбеђења”, свечано промовисан у научно звање за Дан ЈНА, 22. децембра 1989. године, Загреб, 1985-1989.
 • У оквиру постдокторског усавршавања при Министарству одбране Народне републике Пољске “Wojskowa akademia techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego”, организованог у Институту система техничког обезбеђења војске, положио разлику испита на руском језику и стекао Пољску диплому Nr. 4001 о завршетку постдипломског студија техничког обезбеђења војске, Варшава,1990.


Радно искуство:

 • Од завршетка Техничке школе до одласка на Војнотехничку академију радио у фабрици “21. октобар”, Крагујевац, као технолог контроле, 1965.
 • Радио на дужностима командира вода и чете у Техничкој служби гарнизона Пула и Ријека, 1969-1972.
 • Радио на дужностима командира чете у Техничкој служби Прве оклопне бригаде, гарнизон Врхника, 1974-1975.
 • Радио на Катедри техничког обезбеђења и Катедри рачунарске технике, смер информатика, у Високим војнотехничким школама КоВ ЈНА, Загреб, као асистент, предавач, доцент, водећи наставник групе организационих предмета и редовни професор. Предавао предмете: “Организација рада”, “Организација производње”, “Пројектовање производних система”, “Операциона истраживања”, “Снабдевање ТМС”, “Одржавање ТМС”, “Контрола квалитета” за све нивое школовања, “Управљање позадином” на ПДС и специјализацији по ТОБ и “Теорију одлучивања” за слушаоце школе националне одбране и постдипломских студија у Центру високих војних школа Војске Југославије. За предмет “Методологија ратне вештине” у Центру високих војних школа Оружаних снага изабран у звање доцента, али више предавао “Методологију научно-истраживачког рада”, 1975-1991.
 • Радио као начелник Одсека за техничко обезбеђење муниције, минско-експлозивних, погонских и електро-енергетских средстава у Техничкој управи Генералштаба Војске Југославије, 1991-1992.
 • Обављао дужност помоћника начелника Техничке управе Генералштаба Војске Југославије за студију и развој Техничке службе, 1992.
 • Обављао дужност начелника Техничке службе Прве Армије, а затим начелника Техничке службе Копнене Војске Југославије (уједно и заменик начелника интервидовске Техничке управе), 1993-1994.
 • Обављао дужност начелника кабинета начелника Генералштаба Војске Југославије, 1994-1996.
 • Обављао дужност начелника сектора (уједно и помоћник начелника Генералштаба) за школовање, обуку, научно-истраживачку и издавачку делатност Војске Југославије. Обављао дужност начелника Центра високих војних школа Војске Југославије. У овом периоду био је одговоран за елемент борбене готовости “Оспособљеност ВЈ” (показало се да је војска била адекватно оспособљена за рат који је уследио, а у науци и издаваштву постигнути су запажени резултати који су верификовани од најистакнутијих институција науке, политике и надлежних органа), 1996-1999.
 • Обављао дужност начелника обједињене Техничке службе Војске Југославијe, која је у рату примерно обавила све задатке. По наређењу Штаба Врховне команде руководио је изузетно сложеном операцијом извлачења техничких материјалних средстава и ратних материјалних резерви са простора Косова и Метохије која је у кратком року и потпуно успешно изведена. После извлачења успешно је руководио санацијом технике, ратних материјалних резерви и обновом објеката и инсталација инфраструктуре Техничке службе Војске Југославије, 1999-2000.
 • Постављен за помоћника начелника Генералштаба Војске Југославије (уједно начелник сектора) за везу, информатику и електронска дејства. Уз редовно обављање службене дужности у марту и априлу 2001. године, по наређењу Начелника Генералштаба Војске Југославије извео је пројекат изградње Радија и телевизије Војске Југославије и доградњу телевизије YU INFO. (Пројект РТВ ВЈ је заустављен након свечаног отварања и пуштања у рад али је у целости реализован и испробан), 2000-2001.
 • Био је помоћник генералног директора НИС и заменик генералног директора, по службеној дужности, 2002-2004.
 • Био је извршни директор Министарства одбране СЦГ, 2003-2004.
 • Био је вршилац дужности генералног директора “ХИП-Петрохемија” Панчево и члан надзорног одбора МСК Кикинда, 2005-2006.
 • Био је генерални директор “ХИП-Петрохемија” Панчево а.д. од 1.2- 21.11.2006.
 • Био је саветник генералног директора (ХИП и НИС), од 21.11.2006- 3.4.2008.
 • Био је саветник председника Управног одбора НИС а.д. од 3.4.2008.
 • Био је декан Факултета за менаџмент малих и средњих предузећа и професор за групу предмета системских научних дисциплина, 2008-2012.
 • Био је професор на Факултету за диломатију и безбедност, где је предавао: “Безбедносни менаџмент”, “Кризни менаџмент”, “Безбедносну културу” и “Теорију одлучивања”, 2012-2015.
 • На Факултету за примењени менаџмент економију и финансије МЕФ предавао је: “Менаџмент производње”, “Методе менаџерског одлучивања, планирања и унапређења рада”.
 • Три године је, уз рад, изводио наставу на Факултету ФАБУС Нови Сад, Природно математичком факултету у Крагујевцу и Математичком институту САНУ.
 • Повремено је предавао на: ПДС “Логистичко инжињертво” на Машинском факултету у Београду, Генералштабној академији војске Југославије, Војној и Војнотехничкој академији војске СЦГ.
 • Биo je председник Организације резервних војних старешина Србије и Црне Горе (до гашења Државне заједнице).


Научне и стручне референце:

Одлуку о избору за хонорарног наставника у звању редовног професора, донело је наставно научно веће Војнотехничке академије, 22. септембра 1995. године, а потврдио је надлежни савезни министар 8. априла 1996. године.

Након овог избора биран је два пута за редовног професора у грађанству и још један пут у Војној академији.

У наставничком досијеу до избора у звање редовног професора 1995. године, признати су му и категоризовани објављени радови из следећих области:

 • педагошки радови (скрипте, лекције, упутства, књиге) 13
 • стручни радови 32
 • развојни радови 14
 • научно истраживачки радови 15

После избора у звање редовног професора: објавио је и научно-стручно верификовао још 22 рада: 1996. (5), 1997. (1), 1998. (2), 1999. (2), 2000. (1), 2001. (2), 2002. (2), 2003. (3), 2004. (2), 2014. (2).

Књиге:

 • Универзитетски уџбеник Вишекритеријумских оптимизација
 • Збирка задатака из Операционих истраживања
 • Мултифункционални систем GPS за праћење радова на коповима и TMS
 • Универзитетски уџбеник Организацијска теорија (Загребачко издање)
 • Три рецензиране скрипте из подручја Квантитативних метода.

Укупно je објавио 103 рада и више пројеката који нису формално категорисани али су прихваћени и реализовани.

Последњи велики пројект био je “Реформе војске и елементи система одбране СЦГ”, завршен маја 2004. године.

Сви пројекти у НИС, на којима је радио или их је водио, су реализовани. Од тих пројекта, нарочито се истичу:

 • Менаџерски информациони систем (МИС-НИС).
 • Аутоматизација, вишекритеријумска оптимизација и рангирање јавних набавки, радова, услуга, пројеката.
 • Приручник са кодексом понашања за менаџере.
 • Методологија оцењивања и стимулативног награђивања менаџера и извршилаца у НИС и основе за израду менаџерских уговора.
 • Инструкција за развој бензиских станица, малопродајних објеката и инфраструктуре НИС.
 • Вертикална интеграција пословних функција НИС.
 • Реорганизација робних, новчаних и информационих токова НИС.
 • Реорганизација НИС – Стручне службе
 • Операционализација развојно инвестиционе политике НИС.
 • Стратегија побољшања стања уљних рафинерија НИС.
 • Стратегија развоја НИС – Инжењеринг.
 • Стратегија развоја “ХИП – Петрихемија”.


Друштвена признања и награде:

 • Орден за војне заслуге са сребрним мачевима 1975.
 • Орден Народне армије са сребрном звездом 1981.
 • Орден за војне заслуге са златним мачевима 1988.
 • Награда “22. децембар” као највише друштвено признање за научно дело из области организационих наука, 1989.
 • Орден Југословенске заставе II степена за нарочите заслуге за државу и за дела у којима је патриотизам дошао до снажног изражаја, 2001.
 • Више захвалница, похвала и одлука о почасном чланству.
 • Одлука о избору за најбољег наставника у високим војним школама и научно истраживачким установама ЈНА и “Златни оквир” листа Фронт.
 • Плакета “Југословенског удружења за мултимедију” као признање за дело “CD Вишекритеријумска оптимизација” као најбоље дело из области научнообразовне литературе, едукације и мултимедије на Фестивалу мултимедијалних издања за 1999. одржаног у организацији Народне библиотеке Србије поводом 44. Међународног сајма књига, Београд 1999.
 • Повеља за значајне научне доприносе теорији и пракси развоја и примене операционих истраживања, за плодан вишегодишњи научно истраживачки и педагошки рад којим се доприноси развоју ове научне дисциплине код нас и у свету и уздизању научног подмлатка (доделио Програмски одбор и организациони комитет симпозијума за операциона истраживања SYM-OP-IS-2001.)
 • Повеља Почасног грађанина Гружанске регије (општине Крагујевац, Краљево, Кнић, Г. Милановац), 2004.
 • Избор (4. марта 2005. године) у звање редовног члана Академије инжењерских наука СЦГ.
 • Избор (27. фебруара 2008. године) за редовног члана Академије наука АЕН руске федерације.