др Марко Вулић, професор струковних студија

 

 Marko Vulic

marko313@msn.com

 

Марко Вулић рођен је 1985. године у Београду. Основну школу и Шесту београдску гимназију је завршио у Београду. Дипломирао је 2009. године на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, смер – Менаџмент, са темом: “Улога е-банкинга у унапређењу финансијских услуга банака”. На истом факултету, 2010. године, завршио је Мастер студије, смер Електронско пословање и управљање системима, са темом: “Примена мобилних сервиса за унапређење CRM концепта система електронског образовања”. Докторску дисертацију под називом “Модел управљања односима са студентима у електронском образовању” одбранио је 2013. године на Факултету организационих наука (студијски програм Информациони системи и менаџмент, смер Електронско пословање).

Од прве године докторских студија примао је стипендију Министарства просвете и науке Републике Србије за младе истраживаче – докторанте. Био је ангажован као сарадник у Лабораторији за електронско пословање на Факултету организационих наука на извођењу наставе из предмета Електронско пословање, Интернет маркетинг, Симулације и симулациони језици.

До сада је објавио преко двадесет радова у часописима међународног и националног значаја и конференцијама. Учествовао је у реализацији пројекта: “Примена рачунарске технике у експерименталној физици чврстог стања”, реализатор пројекта: Факултет организационих наука, наручилац: Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Град Београд, 2011-2014.

Области научног интересовања су: електронско пословање, мобилно пословање, управљање односима са клијентима (CRM), интернет технологије, интернет маркетинг, електронско образовање, електронско банкарство, интернет безбедност.

Запослен је као професор струковних студија у Високој школи струковних студија за информационе технологије ИТС у Београду на извођењу наставе из предмета: Е-услуге, Електронска трговина, Маркетинг и интернет маркетинг, Социјални и правни контекст рачунарства. Такође, био је ангажован и за извођење наставе из предмета Право у електронском пословању, као и Управљање квалитетом.

 

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …