Проф. др Мирко Зуровац

 

Mirko_Zurovac

 

Без сумње, данас је водећи српски филозоф са великим међународним угледом у теорији естетике. Дипломирао је на Филозофском факултету у Сарајеву, а докторирао на Београдском универзитету. Поред естетике, предаје и онтологију. Дуже од две деценије био је шеф Катедре за етику и естетику, а председник је Естетичког дртуштва Србије.

У својим радовима претежно се бави онтолошком проблематиком, филозофијом културе, савременом филозофијом и, највећим делом, естетичком теоријом, схваћеном углавном  као фиолозофијом уметности. Објавио је више од 300, углавном већих студија и расправа, у различитим часописима и мноштво превода текстова и књига с француског језика.

Увелико пише своју “Велику естетику” у више томова, замишљену као фиолозофску дисциплину, од чега су до сада објављене четири књиге: Идеја естетике, Три лица лепоте, Методологија заснивања естеттике и Тешкоће у заснивању естетике (појавила се недавно у издању “Просвете”).