мр Никола Докмановић

 

Nikola_Dokmanovic

I – ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Датум рођења: 18. децембар 1955.

Место рођења: Београд, Србија, (Југославија)

Брачни статус: Ожењен, троје деце (Немања, Срђан и Лука)


II – ПОСАО: АДРЕСА, КОНТАКТ
  

Градска општина Земун

Магистарски трг број 1

11080, Београд

 

Тел: +381 11 21 98 651

Моб:+381 63 399 580

e-mail: kucakvaliteta@gmail.com

 

III – ОБРАЗОВАЊЕ

2005. Универзитет “Браћа Карић”, Факултет за менаџмент, Београд, магистар наука о менаџменту, магистарска теза: “Савремене концепције развоја управљачког информационог система на железници”, ментор: проф. др Стевица Крсмановић.

1980.  Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет – Одсек за железнички саобраћај и транспорт, дипломирани инжењер саобраћаја, тема дипломског рада: “Организација саобраћаја пословних возова и оправданост увођења возова – ОЛИМПИК квалитета”.

 

IV – СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 1. EOQ Quality Systems Manager, сертификат издаје European Organization for Quality, No.: AT06QSM-1209, издат 11.4.2006. године, који је валидан до 11.4.2011. године.
 2. OVQ-CERTIFICATE, No.:QM/06/0063/Z, издат у Линцу (Аустрија) 29.3.2006. године, а важи до 28.3.2009. године. Сертификат издаје Quality Austria, за успешно завршену обуку према EN ISO/IEC 17024.
 3. Од 2. јуна 2008. године, именован за аудиторa статуса (A1) за стандард SRPS ISO 9001:2001, у сертификационој шеми EVROCERTA – Београд за EAC области: 03, 31 i 35.
 4. Од новембра 2005. године, “Оцењивач система менаџмента квалитетом по стандарду ISO 9001“, са статусом А2, у сертификационој шеми ЕVROCERTA – Београд.
 5. Похађао и са успехом положио, у Новом Саду, новембра 2005. године, курс за менаџера квалитета, према програму QUALITASS EDUCATION из Крагујевца и ÖQS – Wiena.
 6. Похађао курс “Израда и оцена инвестиционих пројеката” у оквиру YUPMA (Југословенског удружења за управљање пројектима), од 8 -10. октобра 2003.
 7. Редовно похађао и положио завршни испит семинара “Програм реструктурирања предузећа”, у оквиру Центра за едукацију Привредне коморе Југославије по програму AQE (American Quality and Environmental Group), сертификат број 0013. од 28.2.2002.
 8. Од 1996. до 2000. године “Привремени оцењивач система квалитета” у регистрационој шеми Савезног завода за стандардизацију Савезне Републике Југославије (RO-185).
 9. Семинар “Увођење система квалитета у области саобраћаја”, у оквиру едукативног програма СЗС (Савезног завода за стандардизацију) и AFNOR, потврда бр. 054, од 24. 4.1998.
 10. У фебруару 1997. петодневни ексклузивни специјалистички семинар “Управљање променама”.
 11. У априлу 1997. године тродневна креативна радионица за менаџерски тим, по Adizes Institute, Los Angeles,USA, Branch Office Yugoslavia.
 12. Курс број А3160, за оцењивача система квалитета, по програму Nigel Bauer & associates одржан од 28. октобра до 1. новембра 1996. сертификат број 96/1309.

 

 

V – ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

у основној делатности

 1. Агенција ЈП “Пословни простор Земун” д.о.о., Магистратски трг 1, Београд-Земун, директор, од 1.8.2009.
 2. Градска општина Земун, Магистарски трг 1, Београд-Земун, помоћник председника општине за привреду и друштвене делатности, од 23.2.2009. до 31.7.2009.
 3. CITADELA d.o.o. Нови Сад, Тургењева број 5, консултант – аудитор Sistema QMS по SRPS ISO 9001, од 16.10.2005. до 22.2.2009.
 4. Јавно железничко транспортно предузеће ” Београд”, Београд

 

Радно место Од До
Извршни менаџер за Коридор X 15.6.2004. 15.10.2005.
Руководилац пројекта за квалитет 1.9.2003. 14.6.2004.
Директор Сектора за развој 9.4.2002. 30.8.2003.
Заменик директора Дирекције за путнички саобраћаj 2001. 2002.
Помоћник директора Дирекције за путнички саобраћај (ресор логистике) 1996. 2000.
Шеф одељења за маркетинг у Дирекцији за путнички саобраћај 1.6.1993. 1996.
Шеф одељења за послове реда вожње у Саобраћајном сектору 1987. 30.5.1993.
Самостални стручни сарадник за ванредна превожења у Одељењу за послове реда вожње у Саобраћајном сектору 1984. 1987.
Приправник дипл. саоб. инж., оперативни помоћник шефа станице Београд ранжирна и технолог станице Београд ранжирна у ООУР-у “Београд ранжирна” 1980. 1984.

 

VI – ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

у допунској делатности

 1. Aгенција за консалтинг “Kућа квалитета”, Никола Докмановић ПР, Господска број 21, Београд-Земун, од октобра 2007. власник и консултант; до сада преко 40 организација успешно довео до сертификата. 
 2.  EVROCERT d.o.o. Certifikacija i nadzor, Десанке Максимовић број 4а, Београд, од новембра 2005. аудитор система SRPS ISO 9001:2008; до сада аудитирао више од 60 организација са просечном оценом клијентата 4,75

 

VII – РАД НА СТУДИЈАМА (аутор, коаутор или одговорни представник ЖТП-а)

 1. Потребе и могућности стандардизације, III фаза, област саобраћајно-транспортних послова, Подпројекат 1, Усаглашавање докумената у домену вучних возила, организације експлоатације и организације превоза путника и робе, (Свеска 1), Саобраћајни институт ЦИП, Београд, 2003.
 2. Основни концепт претходних активности за увођење система управљања заштитом животне средине на железници према серији стандарда JUS ISO 14000, ЦИП, Београд, 2001.
 3. Јачање компаративне предности железнице по основу унапређења доступности у путничком саобраћају, ЦИП, Београд, 2000.
 4. Обука возопратног особља за пословно понашање и комуникацију као фактор унапређења квалитета услуге на железници, ЦИП, Београд, 1998.
 5. Попис путника и обрада података у међународном саобраћају као и заједничком саобраћају између ЖТП-а Београд и ЈПЖ-а Црна Гора од 1996. до 2001. године, ЦИП, Београд.
 6. Студија организације превоза путника: Транспортна тражња, ЦИП, Београд, 1999.
 7. Студија организације превоза путника: Постојеће стање, ЦИП, Београд, 1998.
 8. Истраживање и моделирање потреба становништва Србије за превозним услугама, за 11 градова Србије, ЦИП, Београд, 1997.
 9. Реконструкција електромоторне гарнитуре воза серије 412/416 у две вучне јединице, Институт ” Кирило Савић”, Београд, 1997.
 10. Оцена испоручилаца и коопераната за потребе ЖТП-а “Београд”, ЦИП, Београд, 1996.
 11. Пројектовање модела и увођење система квалитета на основу примене стандарда серије ISO 9000 у ЖТП-у “Београд” – I фаза, ЦИП, Београд, 1995.
 12. Развој домаћег возила за приградско-градски путнички саобраћај на мрежи електрифицираних пруга, Институт Саобраћајног Факултета, Београд, 1995.
 13. Елаборат о организацији међународног путничког саобраћаја за ред вожње 1988/89 године, Саобраћајни институт, Београд 1987.
 14. Развој, организација и економија железничког путничког саобраћаја, Саобраћајни институт, Београд 1987.

VIII – ЈЕЗИЦИ
Енглески – познавање


IX – РАД НА РАЧУНАРУ 
Windows, MS Word, MS Excel, Mail, Internet, Power Point.
X – ВОЛОНТЕРСКА АНГАЖОВАЊА

 1. Од 15. јуна 2005. године, званични члан EOQ WG Organization – радне групе за организацију Европске организације за квалитет.
 2. Члан Јединственог Удружења Србије за Квалитет (JUSK), више 15 година, а од 2005. године биран за члана ужег руководног тима и председник Научно Техничког Комитета за “Унапређење јавних услуга применом QM модела”.
 3. На Ванредној скупштини Кошаркашког клуба “Железничар”, одржаној 17. октобра 2001. године, у Београду, изабран за Председника Кошаркашког клуба “Железничар”. Клуб је од тада ушао у виши ранг такмичења – II српска лига, група центар, где је у сезони 2003/2004. године заузео 5. место.
 4. Делегат у Скупштини Кошаркашког савеза Београда, у мандату од 2003. до 2007.
 5. Члан Управног одбора асоцијације “Спорт за све”, Београд, у мандату од 2000. до 2005.
 6. Члан Савета родитеља, Спортске гимназије, Београд, у мандату од 2001. до 2005. и од 2005. до 2009.
 7. Од 1995. године, до данас, редовно објављујем чланке из области саобраћаја и квалитета у часописима “Квалитет и стандардизација”, “Железнице”, “Инфоток” и “Менаџмент тоталним квалитетом”.
 8. Дугогодишњи члан аматерског Културно-уметничког друштва железничара и бродара “Бранко Цветковић” и полу-професионалног фолклорног ансамбла “ОРО”, из Удружења естрадних радника “Чубура” – Београд.

XI – ОСТАЛА АНГАЖОВАЊА

 1. Одлуком Владе Републике Србије број 119-3047/2001-96 од 12. априла 2001. године, именован сам за Председника Школског одбора средње Саобраћајно-техничке школе у Земуну (од 2001. до 2003.).
 2. Изабран за Одборника Скупштине општине Земун на листи ДОС-а (на изборима 24. септембра 2000. године), испред Савеза независних грађана општине Земун (од 2000. до 2003).
 3. Решењем Извршног одбор СО Земун број 06-285/2001-1 од 17. маја 2001. године, именован сам за Председника савета за саобраћај.
 4. Један сам од аутора “Програма за спас србије” објављеног од стране експертског тима, јула 2000. године.

XII – НАГРАДЕ 

 1. Златни знак железничара (број 45), Спортско друштво Железничар, поводом Дана оснивања и Крсне славе Свети Јован Владимир, најбољем спортском раднику, Београд, 4.6.2008.
 2. Захвалница “Железнице Србије”, поводом 10 година постојања музејског воза “Романтика”, Београд , 13.мај 2006.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …