мр Срђан Огњановић

 

Srdjan Ognjanovic

srdjan@mg.edu.rs

 

Срђан Огњановић рођен је 1954. године, у Београду. Похађао је Математичку гимназију у Београду и освојио бројне награде на републичким и савезним такмичењима из математике. На Међународној математичкој олимпијади из математике 1972. године, био је члан југословенског тима. У јуну 1976. године, завршава Природно-математички факултет Универзитета у Београду и одмах се запошљава као професор математике у Математичкој гимназији, у којој ради непрекидно до данас и у којој је 2008. године постављен за директора. Године 1996. на Математичком факултету у Београду одбранио је магистарски рад.

Широм Србије одржао је бројне додатне наставе и припреме за такмичења и организовао школе младих математичара. Био је члан комисија за такмичења из математике у организацији Друштва математичара Србије. Одржао је велики број семинара за стручно усавршавање наставника математике. Учествовао је више пута у изради наставних планова и програма за основне и средње школе из математике, у комисијама за израду стандарда постигнућа ученика из математике и комисијама за припремање задатака за полагање пријемних и квалификационих испита.

Као аутор или коаутор објавио је око 50 уџбеника и збирки задатака из математике, објавио већи број чланака у стручним и популарним часописима и припремио једну ТВ серију на РТС за популаризацију математике.


Најзначајније награде и признања:

2013. Награда “Бела голубица” Тесла Глобал Форума.
2012. Специјална награда за највећи допринос у образовању секције младих менаџера SAMPLE у оквиру Српске асоцијације менаџера SAM
2011. Признање Клуба привредника за улагање у образовање
2010. Награда “Стојан Новаковић” на 16. Интернационалном сајму књига у Новом Саду
1992. Октобарска награда града Београда за образовање

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …