Прим. др sci. мед. Злата Адамов

Zlata Adamov

adamovz@yahoo.com

 

Рођена је у Зрењанину, у породици интелектуалаца. Медицински факултет у Београду завршила је 1974. године. Одмах по завршеним студијама започела је волонтерски рад у Институту за хигијену и екологију Медицинског, као и последипломске студије, кроз индивидуални магистеријум, 1974/75. године. У Институту је радила на пројектима о комуналној буци и аерозагађењу на територији града Београда, а учествовала је и у теренској настави за студенте Медицинског факултета.

У јуна 1977. године, запослила се у Институту за медицину рада “Др Драгомир Карајовић”. Исте године одбранила је магистарски рад са темом: “Утицај становања на психосоматско здравље”, а завршила је и Течај превентивне медицине у оквиру специјализације из хигијене. По завршетку специјализације из медицине рада, 1979. године, наставља да ради у Институту за медицину рада на пословима анализе радних места и превентивних прегледа радника.

Одбранила је докторску дисертацију 1984. године, из области токсикологије са темом: “Ефекти дуготрајне експозицје радника живи”. Учествовала је у практичној и теоријској настави за специјализанте. Била је ментор многим специјалистичким радовима. Водила је научне пројекте Градске и Републичке заједнице науке.

Одласком из Института запослила се у Предузећу “Адамов” и годину дана је радила у саветовалишту за исхрану, а затим у ординацији као акупунктуролог, породични лекар и на систематским прегледима радника из неколико приватних фирми.

Проблемима исхране бави се од 1978. године.

Школу за традиционалну медицину OECPD завршила је 1991. године, а Школу Хомеопатије 1996. године.

  • Члан је Секције за медицину рада Српског лекарског друштва, од 1979. године. Била је члан Председништва и секретар Секције од 1979-1981. године. И сада је веома активна у стручном и организационом смислу.
  • Члан је Секције за акупунктуру Српског лекарског друштва, од 1991. године. Била је домаћин и суорганизатор Првог симпозијума акупунктуре 1994. године. Била је члан председништва, а од 1997. године – подпредседник Секције.
  • Члан је Секције за квантно-информациону медицину Српског лекарског друштва, од децембра 1996. године.
  • Учествовала је у раду Секције за ваздухопловну медицину и Секције за биохемију Српског лекарског друштва.
  • Члан је председништва Удружења акупунктуролога Југославије.

Именована је за подпредседника “MedisNet”, 1996. године, и задужена за часопис који је намењен стручњацима из биомедицинских наука.

Бавила се здравственим просвећивањем у оквиру телефонског броја 98-64, од 1995-1999. године. Тада је, популарним језиком, написано око 1.200 текстова.

Организовала је трибине о правилној исхрани, у оквиру емисије “Пут је само сан”, на Другом програму радио Београда, а сваког петка је учествовала у овој емисији са прилогом из здравства.

За 78 објављених радова, Министарство здравља јој је доделило звање примаријуса 1998. године.

Наставник је предмета “Медицина рада” на Високој инжењерској школи “Таурунум” у Земуну.

Учествовала је, као саветник за утицај магнета на здравље, у неколико дистрибутерских фирми које се баве директном продајом применљивих предмета са магнетима.

Квантно-информационом медицином почела је да се бави кроз исхрану, акупунктуру и хомеопатију. Усавршавањем на апарату “Prober”, који је спој традиционалних знања и савремене електротехничке и информатичке науке, својим искуством и истраживањем, помаже у брзом откривању и праћењу промена на дојци.

Завршила је семинаре за корекцију негативних информационих стања по методи Др Генади Тјемњикова и ову сјајну методу, са великим успехом, примењивала у пракси.

Примењеном психологијом, комуникационим вештинама и личним усавршавањем бави се и даље.

Применом квантно-информационе технологије на апарату “Oberon”, помагала је у очувању здравља, кроз “Студио здравља”, током 2013. године.

Од јуна 2014. године, налази се на индивидуалној едукацији за тренера код Снежане Ристић, консултанта Lyfe mastery Institut iz Los Angelesa.