АЛЕКСАНДАР ЛУКИЋ

Рођен у Београду. Доктор филозофије (Филозофски факултет у Београду). Област истраживања – немачка класична филозофија, проблеми историје филозофије, политичке филозофије, етике и естетике.

Служи се руским, француским, енглеским и немачким језиком.

Од 2006. године активно, са излагањима, учествује у раду Међународне филозофске школе Felix Romuliana у Зајечару, Ноема у Никшићу, симпозијума Српског филозофског друштва у Сремским Карловцима (у оквиру Бранковог кола), у Прокупљу (у оквиру Драинчевих дана) и Филозофско-књижевне школе у Крушевцу.

Био предавач на семинарима акредитованим од стране Министарства просвете и науке. Као професор филозофије од 2000. године радио у XIII београдској гимназији, Филолошкој гимназији и Спортској гимназији.

Посвећен и уметности фотографије. Учествовао на више од 300 колективних изложби у земљи и иностранству на којима је освојио више награда и признања, међу којима и награда за најбољу фотографију на Октобарском салону фотографије. Одржао више самосталних изложби у земљи и иностранству: Омољица (ЖИСЕЛ) 1992, Крагујевац (Народни музеј) 1994, Пољска – Лођ (Омладински центар) 1995, Београд (Кућа Ђуре Јакшића) 1996, Пераст (Јадран арт) 2001, Београд (Етнографски музеј – Манакова кућа) 2001, Београд (Етнографски музеј) 2016. Ради на филозофско-антрополошком пројекту у контексту српског села, у оквиру којег је део радова већ приказивао јавности.

Био директор два међународна салона уметничке фотографије НОВА Ф у Музеју савремене уметности 1996. и 1999. године на којима су учествовали уметници из 34 земље.

Аутор и уредник научно-филозофске емисије „Гозба“ на Радио Београду 2. Поводом 55 година постојања Радио Београда, фебруара 2013. године, добио Повељу те куће за успешну сарадњу, допринос радио стваралаштву и афирмацију радија, културе и уметности.

 

Библиографија и излагања на конференцијама

Шелинг. Превладавање Канта, у: Зборник радова са Симпозијума СФД у Сремским Карловцима, 2007

Проблем континуитета Шелингове филозофије, у: Зборник радова са Симпозијума СФД у Сремским Карловцима, 2008

Хуманитарна интервенција као res non humana, излагање, Међународна филозофска школа Felix romuliana у Зајечару, 2009

Превладавање западног ума, излагање, Међународна филозофска школа Felix romuliana у Зајечару 2010

Ум и митологија, излагање, скуп СФД у Прокупљу, 2010

Свест и толеранција, излагање, Међународна филозофска школа Felix romuliana у Зајечару, 2011

Апорија знања и веровања. Случај Државе и Теетета, излагање, симпозијум СФД у Сремским Карловцима, 2011

Критика хегемонијалног ума. Фрагменти о слободи, у: Зборник радова, Међународна филозофска школа „Ноема“, Никшић, 2012

Његош и етос слободе, излагање, симпозијум СФД у Сремским Карловцима, 2013

Слобода страности, излагање, Међународна филозофска школа Felix romuliana у Зајечару, 2013

О спекулативној физици, излагање, симпозијум СФД у Сремским Карловцима, 2014

Духовна криза, политеизам и пометња језика, у: Зборник радова, Филозофско-књижевна школа у Крушевцу, 2015

Постоје ли три стварности, излагање, симпозијум СФД у Сремским Карловцима, 2015

Потенције природе и спекулативна физика, Theoria, 1/2016

Контакт: моб. 065 3320 944,

е-пошта: aleks.lukic@mts.rs

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …