Александар Поп Ристов

Александар Поп Ристов, управни је партнер у компанији InterWorks.

Предузетник са преко 35 година присуства у софтверској индустрији, и више од 25 година доказаног искуства у менаџменту, вођењу, продаји, консултацијама и регрутацији. Визионар који тежи стварању иновативних софтверских решења која ће утицати на свет.

Оснивач и управни партнер компаније InterWorks, ИТ аутсорсинг компаније која пружа широк спектар услуга развоја софтвера и подршке. Фокус InterWorks-а је на разумевању потреба клијената и пружању решења која ће превазићи њихова очекивања, као и пружању одрживог професионалног окружења за своје запослене. InterWorks се фокусира на индустријске домене телекомуникација, здравства, банкарства, пољопривреде и енергетике, као и на сарадњу у научним пројектима ЕУ и неколико високотехнолошких пројеката и софтверских решења. Управљање InterWorks-ом укључује доношење стратешких одлука, преговарање са клијентима, представљање компаније на конференцијама/догађајима, одлучивање о продажи и маркетингу, финансијама и праву, одржавање односа с клијентима итд. Такође укључује одговорност за постизање циљева компаније, праћење запослених и њихових свакодневних активности, рад на унапређењу интерних пословних процеса и осигуравање да су у складу с визијом, мисијом и политиком компаније, као и стандардима квалитета уграђеним у свакодневни рад компаније.