Др Биљана Јокић, психолог

Bljana Jokic

 

Биљана Јокић рођена је 1973. године у Београду. Завршила је студије психологије на Филозофском факултету у Београду, 2000. године. На истом факултету одбранила је докторску дисертацију “Ефекат временске и социјалне дистанце на одлучивање”, 2015. године.

Од периода студирања ангажована је на истраживачким пројектима у области социјалне психологије, најпре у оквиру пројеката на Факултету, а затим као члан истраживачког тима Центра за антиратну акцију (1999–2002) и сарадник агенције Strategic Marketing (2005–2009). Од 2010. године, интензивније се бави истраживањима о одлучивању, грешкама у опажању, формирању и промени ставова. Такође, као истраживач у Заводу за проучавање културног развитка, учествује у примењеним истраживањима о понашању потрошача и управљању људским ресурсима. Члан је European Associoation of Social Psychology и Association for Psychological Science.

Практичну примену научних сазнања развија кроз саветодавни рад, као психотерапеут са сертификатом признатим од стране Савеза друштава психотерапеута Србије и European Association for Body Psychotherapy (EABP). Члан је Collaborative Practice Research Network EABP, која је основана у функцији унапређења саветодавне и психотерапијске праксе засноване на резултатима емпиријских истраживања.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …