Проф. др Бранислав Јованић

 

Branislav_Jovanic_1

Председник Научног клуба

Члан Управног одбора

Биографски подаци

Др Бранислав Јованић је рођен 2. маја 1949. године у Руми. Основну школу и гимназију је завршио у Земуну, а дипломирао је на Природно математичком факултету у Београду 1975. и магистрирао 1985. Докторску дисертацију је одбранио 1990. године на Физичком факултету у Београду. Од 1983. године ради у Институту за физику у Београду. 1984. године је изабран у звање истраживач сарадник, 1991. године у звање научни сарадник и 2003. године у звање научни саветник. У периоду од 1975-1982. године ради као професор физике у Првој Земунској и Првој Београдској гимназији, као и у Лабораторији за биофизику у Институту за кукуруз у Земун-Пољу. Од Марта 1982. године запослен је у Институту за физику у Београду, ООУР II, на пословима истраживача.

Усавршавања

На усавршавању у иностранству провео је одређено време 1995. године на Физичком факултету у Атини.

Наставне активности

За предавача на Физичком факултету у Београду за последипломске студије за изборни предмет Физика високих притисака изабран је 1997. године.

Пројекти

Руководио је и учествовао на домаћом пројектима и то:

Активно је суделовао од 1983. године у седам пројеката које је финасирала држава: Утицај малих количина додатака на електрохемијске особине материјала, финансираног од стране РЗН РС на задатку “Испитивање анодних оксидних слојева на алуминијуму”; 1984. године Плазма енергетика финасираног од стране РЗН РС; 1985-1990. годинe Физичкохемијски процеси у технологији нових материјала и енергетика финансираног од РЗН СР Србије; 1991-1995 године Физика кондензованог стања и нових материјала финансираног од РЗН СР Србије, 1986–1990 године Ф-7 Електро и Галванолумине – сценција анодних оксидних слојева на алуминијуму финансираном од САНУ на задатку “Луминесценција танких оксидних слојева вентилних метала”; 1991-1995 године Ф-7 Истраживање понашање материјала под високим притисцима финансираном од САНУ на задатку “Оптичке особине под високим притисцима”; 1988–1991. техничко – текнолошког пројекта: МЕИУС-ПР30: Материјали, технологије и елементи за електронику.

Успешно је руководио пројектима које је финасирала држава: 1995-2000. године ” Луминесцентни процеси у кондензованом стању и понашање материјала под високим притиском” – ФИЗИКА КОНДЕНЗОВАНОГ СТАЊА И НОВИХ МАТЕРИЈАЛА; 2001-2005. године руководио је Пројект 1231: Луминесцентна и фототермална својства ласерских кристала под високим притиском, танких оксидних филмова, полупроводника и биолошких система. 2006-2010. године руководио је Пројект 141007: Јако корелисани системи, високи притисци, оптичка и термална својства. 2004-2005. Билатерална српско-француска сарадња: пројектом Павле Савић ; 2006-2007. Билатерална српско-француска сарадња: пројектом Павле Савић ; Чланство – Друштва Физичара Србије – Euro physical Society [EPS члански број 988689].

Добитник две награде за научни рад: 1. – Институтска награда за научне резултате у области Физике кондензованог стања у 1993. години. 2. – Институтска награда за научне резултате у области Физике кондензованог стања у 1999. години.

Учествовао је у реализацији два патента: 1. Б.Јованић, В.Урошевић: Поступак израде нити паладијумског каталитичког сензора запаљивих гасова, Патент број: 14167/86-P-1138/86 2. Љ.Зековић, И.Белча, Б.Јованић: Пирометарски систем за мерење и контролу температуре у гасним пећима, P-170/96. Рецензије : 1. 6473-09-896: Physica B, Frank de Boer, F.R.deBoer@uva.nl 2. MS_SL_153_09: Spectroscopy Letters , Robert.G.Michel, editor@jcp.rutgers.edu Robert.G.Michel@uconn.edu 3. A09.10.0435: Edward W. Castner, Jr., The Journal of Chemical Physics Rutgers, The State University of New Jersey, editor@jcp.rutgers.edu 4. BIO-08-078: Prof. Xinrong Zhang, Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence luminescence@chem.tsinghua.edu.cn, 5. 07236: Annals of Botany / Dr David Frost, annals-botany@bristol.ac.uk 6. TPHM-10-Feb-0079: Philosophical Magazine: Philosophical Magazine Professor Materials and Manufacturing Processes 7. Up-conversion in Yb,Er-doped Y2O3 nanoparticles for medical imaging its@itn.sanu.ac.rs.Peter Riseborough prisebor@temple.edu 8. LASER-INDUCED CHANGE IN THE REFRACTIVE INDEX IN THE ORGANIC SYSTEMS DOPED WITH NANOOBJECTS: Materials and Manufacturing Processes its@itn.sanu.ac.rs.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …