Бранислав Добросављевић, дипл.инж.ел.

 

 

Branislav_Dobrosavljevic

 

 

Контакт подаци: 

bdobrosavljevic@apr.gov.rs
bdobrosa@yubc.net
www.apr.gov.rs  

 

Тренутна пословна позиција:  

Директор информатике и развоја (CIO) у Агенцији за привредне регистре (АПР), Београд.    

 

Кратка биографија:  

После лепих година проведених у Математичкој гимназији, дипломирао је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.  

У АПР је дошао одмах по оснивању 2004. године, после више од 20 година професионалног искуства у секторима ИТ, телекомуникација и финансија. Као експерт за ИТ и развој пословних процеса био је вођа тима АПР у пројекту који је администрирала Светска банка од августа 2004. до марта 2006. године, када је формално преузео садашњи посао.  

Осим рада на формирању система државних регистара у Србији и развоју електронских услуга, његово основно професионално интересовање тренутно је везано за теоријска и практична питања интероперабилности (пре свега G2G и G2B), укључујући све аспекте, од техничког и семантичког до организационог и законског.  

Пре APR, био је руководилац консултантских, комерцијалних и развојних одељења у представништвима Microsoft-а, Alcatel-а и Unisys-а. Учествовао је у низу значајних локалних и међународних пројеката. Био је члан је више интер-дисциплинарних тимова и радних група у јавном сектору.  

Један је од оснивача огранка PMI у Србији и члан IEEE. Члан је Школског одбора Филолошке гимназије, био је члан више других школских одбора, као и члан Управног одбора РНИДС (Регистар националног интернет домена Србије) у 2 мандата, до септембра 2010. године.  

Имајући у виду сврху и циљ Удружења „основано ради: окупљања, дружења и сарадње слободно мислећих, угледних и успешних људи,“ биће да му је ипак најбоља квалификација ведар дух и дружељубивост, склоност тамбурању и певању, као и „заслуге из младости“ у облику вишегодишњег организовања целоноћних журки за 200-300 људи у бакиној лети празној кући на Аутокоманди, што сви учесници до данас памте.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …