Песме за девету недељу 2013.

56. МАМИ СЕ КАЖЕ СВЕ
Понедељак, 25.2.2013.

Мами се каже све!
Да ли баш све?
Сме ли понешто да остане
само Твоја тајна?
Твоја и можда, још неког,
чија је тајна и Твоја тајна!

Мами се каже све!
Да ли баш све?

О свакој свађи са другом?
Зашто да не?
О кецу из математике?
Зашто да не?
О жељи за рођендан?
Зашто да не?

Мами се каже све!
Да ли баш све?

О симпатији из разреда?
Зашто да не?
О цедуљици испод клупе?
Зашто да не?
А шта је с тајном Твоје тајне,
то те сад мучи?
Твоја ће мама сигурно рећи:
„То сам одлучи!”

Мами се каже све!
Да ли баш све?
Можда је најбоље –
понешто ДА, понешто НЕ!

57. ОЉИЧАК И ТОМИЧАК
Уторак, 26.2.2013.

Прича гласно језичак
да постоји цуричак
коју зову Ољичак.
И још тврди језичак
да постоји момичак
кога зову Томичак.

Срели се цуричак
по имену Ољичак
и збуњени момичак,
познат к’о Томичак.
Плануо пламичак,
па сада Томичак
свуд бере различак.
Још каже Ољичак
да скупља камичак,
пун јој је собичак.

Нашао Томичак
и црвен камичак
и плави различак,
дон’о у собичак,
и гледа Ољичак.

Баш је живот чичак,
јер док је Томичак
глед’о у Ољичак
израст’о му чмичак!

58. ОД ЈУТРА ДО МРАКА
Среда, 27.2.2013.

Волиш да се играш од јутра до мрака,
у школи да можеш, игр’о би се ђака,
љубав према игри баш је врло јака,
иако Те чека брдо задатака.

Како да нам ђака од тога излече,
кад му је од школе то играње прече,
да л’ га савест икад грицка или пече
што му време тако узалудно тече.

Иако знам добро да се од тог језе,
подсећам их гласно и на обавезе,
нека сами нађу колика је мера,
да на рачун школе игра не претера!


59. О ПАДЕЖИМА
Четвртак, 28.2.2013.

Седам му се пута од њих кожа јежи,
на свих седам, знајте, по цео дан режи,
прогоне га стално, док стоји ил’ лежи,
ко је та седморка, ко су ти падежи?

Од првог до седмог свима стално прете,
причајте без падежа, чик ако умете,
јесте да су тешки, ал’ користе свима,
мајстори се само друже с падежима.

Није важно зато ако сунце жеже,
није важно ни то, што ципела стеже,
нек’ наши јунаци престану да беже,
кад учитељ пита знају ли падеже!

 

 

 

60. О СЕЂАНУ
Петак, 1.3.2013.

Један Срђан, звани Срки,
у сталној је, каже, фрци,
поглед му је зато мрки,
он је првак у тој трци!

Чим не може да се игра,
личи тад на правог тигра,
још кад почне и да режи,
боље тад од њега бежи!

Ко ли може да га смири
из ормана док он вири?
Ту постоји једна цака,
њега кроти само бака!

61. БРОЈИ, БРОЈИ, БРОЈИЛИЦА…
Субота, 2.3.2013. 

Вири, вири вирилица,
сија, сија сијалица,
мрда, мрда мрдалица,
скрива, скрива скривалица,
свађа, свађа свађалица,
вија, вија вијалица,
дими, дими димилица,
греје, греје грејалица,
диже, диже дизалица,
тера, тера тералица,
храни, храни хранилица,
вара, вара варалица,
штипа, штипа штипалица,
коси, коси косилица,
меша, меша мешалица,
мота, мота моталица.

Пита, пита питалица,
шта све броји бројилица?
То је само пошалица
и за игру смицалица!

62. О КОМПЈУТЕРУ
Недеља, 3.3.2013.

Неко воли пекмез,
неко воли путер,
а „слаби” су, зна се,
на сваки компјутер!

Неко вози бицикл,
неко вози скутер,
на све забораве
кад су уз компјутер!

Ако играш фудбал,
бићеш бољи шутер,
ако те „тренира”
Твој лични компјутер!

Од игре до знања
све у њега стаје,
зато кад их споменеш,
свима очи сјаје!

Check Also

Balon

Прича за 17. недељу 2014. године

ДАН И НОЋ – Кад ће већ једном да се појави та моја сестра? – …