Др Ирена Цвијановић


Ирена Р. Цвијановић рођена је 1967. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је арапски језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду 1992. године. Завршила је студије археологије на Филозофском факултету у Београду 2000. године, и магистрирала класичну археологију са радом Урбанизација у римским провинцијама на тлу Србије и Црне Горе 2004. године. Одбранила је докторску дисертацију Средоземље у делима арапских географа (IX-XII век) на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду 2011. године.
Предавала је енглески језик у току школске године 1996/97. године, и 1992/93. волонтирала је као преводилац енглеског језика у Галерији фресака, која припада Народном музеју у Београду, од октобра 2001 до априла 2001. године, и била ангажована око кореспонденције са Међународним саветом музеја (ICOM), Унеском, Британским музејом, као и око превођења текстова за конзерваторску школу.
Затим, од априла 2001. до септембра 2002. године, радила је као преводилац енглеског језика у трговинској фирми у Београду. Од новембра 2002. године ради у Историјском институту, прво као истраживач приправник, затим као научни сарадник.
Члан је Редакције монографских издања Историјског института.
Област њеног истраживања су арапски извори од IX-XII века, ранохришћанска археологија, историја урбанизације, раносредњовековна историја и археологија.