Др. Петар Кефер

Petar KeferПетар Кефер рођен је 09.05.1967 године у Земуну. Основну школу завршио у Старој Пазови а средњу (Математичка гиманазија – Вељко Влаховић) у Београду. Машински факултет у Београду уписао је 1986, а дипломирао 1991. године на смеру термотехника са оценом 10. Исте године уписује постдипломске студије на катедри за индустријско инжењерство. Магистрирао је 1994 године, а тема рада била је “Прилог организацији управљања производњом сложеног производа”. Докторирао је 2016. године а тема рада била је ,,Интегрисани модел управљања просторно дилоцираним предузећима“.

По завршетку студија 1991. године, запошљава се у фабрици “Инеx-Лифам” у Старој Пазови где ради на пословима индустријског инжењера. Након одбране магистарског рада одлази у Канаду и запошљава се у фабрици “Dorothea Knitting Mills” и ради на пословима вође групе индустријских инжењера. Године 1996 запошљава се u General Motorsu, у то време највећа компанија по броју запослених и укупном приходу на свету. Комплекс у коме ради, био је највећи на свету за производњу аутомобила (4,000 аутомобила дневна производња). Дванаест година ради на разним пословима, да бих последњих пет година радио као директор набавке.

У жељи да има свој бизнис, отвара 2008. године, са два партнера предузеће које се бави увозом и дистрибуцијом камена. За десeт годинa ово предузеће отвара више локација у Европи, Северној и Јужној Америци.

Објавио је преко 15 научних радова и члан је више “non for profit” организација.