Драган Крецуљ, доктор техничких наука

 

Dragan Kreculj

Биографија

Образовање:

 • Машински факултет у Београду и Министарство просвете и науке Републике Србије – избор у звање научни сарадник, у процедури.
 • Машински факултет у Београду – доктор техничких наука, докторска теза “Моделирање ударног оштећења у ламинираним композитним структурама” (2013)
 • Машински факултет у Београду – магистар техничких наука, магистарски рад “Анализа оштећења ваздухопловних конструкција од композитних материјала” (2008)
 • Технички факултет у Чачку – професор техничког и информатичког образовања (2004)
 • Машински факултет у Београду – дипломирани машински инжењер, смер за ваздухопловство (2000)

Усавршавање:

 • Oracle/Java Alice (2015)
 • ECDL овлашћени испитивач (2015)
 • Виши курс енглеског језика, St. Nicolas School, Београд (2010)
 • Oracle “Database Design and Programming with SQL”, Факултет техничких наука у Чачку (2010)
 • “Structural Design by Experiments”, Faculty of Mechanical Engineering University of Bologna, Italy (2009)

Радно искуство:

 • Завод за унапређивање образовања и васпитања – Спољни сарадник, од 2014.
 • Основна школа “Јован С. Поповић” Београд – Професор техничког и информатичког образовања (информатика и рачунарство), од 2007.
 • Основна школа “Лаза Костић” Београд – Професор техничког и информатичког образовања (информатика и рачунарство), од 2003-2007.
 • ЈАТ Техника – Волонтер у сектору Инжењеринг, 2002.
 • ГСП “Београд” – Инжењер на одржавању возила, од 2000-2002.

Личне особине:

 • Вредан, одговоран и амбициозан са широким теоријским и практичним знањем везаним за технику
 • Истрајан, креативан, иновативан, флексибилан, комуникативан, способан за индивидуални и тимски рад
 • Одличне организационе, надзорне и управљачке способности.
Остало:
 • Возачка дозвола: Б категорије
 • Страни језици: енглески (виши ниво), немачки (средњи ниво), руски и италијански (основни ниво)
 • Спорт: бициклизам, трчање, кошарка и стони тенис
 • Интересовања: пројектовање, експлоатација и одржавање техничких система, софтвери за моделирање, анализу и симулацију конструкција, програмирање, квизови.

 

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …