др Душан Бараћ

Душан Бараћ је рођен 20. маја 1983. године. Основну и средњу школу завршио је у Сремској Митровици. Факултет организационих наука, смер Информациони системи, завршио је 2007. године са одбрањеним дипломским радом под називом: Примена дејта мајнинга у електронском пословању и са просечном оценом 9,72. Докторске студије, смер Eлектронско пословање, уписао је на ФОН-у 2007. године. Докторску дисертацију под насловом Развој модела и сервиса портала за адаптивно електронско образовање је одбранио у децембру 2011. године на Факултету организационих наука. Током основних студија, примао је више стипендија и награда као студент са високим просеком. Награђен од стране ФОН-а као један од најбољих студената у генерацији.
Радно искуство
од 01.03.2008. – запослен на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду.
Наставна и научна звања
01.04.2008. – 14.03.2009. изабран у звање сарадника у настави на Факултету организационих наука у Београду, ужа научна област: Електронско пословање.
15.03.2009. – 30.09.2012. изабран у звање асистента на Факултету организационих наука у Београду, ужа научна област: Електронско пословање.
01.10.2012. – 30.09.2017. изабран у звање доцент на Факултету организационих наука у Београду, ужа научна област: Електронско пословање.
15.08.2017. – изабран у звање ванредног професора на Факултету организационих наука у Београду, ужа научна област: Електронско пословање.