Лидија Спасојевић

 

Lidija_Spasojevic

 

Рођена је у Франкфурту, Немачка, 13.01.1971. године. Дипломирала је 1995. године на Хемијском факултету у Београду на смеру – Хемијски инжењер за истраживање и развој.

Радно искуство:

  • Инструктор у ИТ сектору у Енергодата, Енергопројект, Београд. Предавање и обука-рад на рачунару великим корисницима фирме, банке и птт, рад на терену и  координатор тима (1990.-1995.)
  • Комерцијалиста у Mong d.o.o., Београд. Продаја и набавка, професионална комуникација са постојећим клијентима и  координација (1997.-2000.)
  • Комерцијалиста у Sineth d.o.o., Београд. Извршавање активности продајног процеса ИТ опреме, предлагање мера за унапређивање ИТ продаје, извештавање менаџмента о резултатима продаје (2000.-2007.)
  • Key Account Manager у Kim Tec d.o.o., Београд. Ширење базе купаца и освајање нових сегмената тржишта, обављање пропратних маркетиншких активности, наплата и одговорност за продату робу. (2007.-2008.)
  • Директор у L&P Trade d.o.o., Београд. Одговорно лице привредног друштва и законски заступник фирмиране дечије гардеробе (2008.-2014.)
  • Premia plus d.o.o.-Zepter Finance. Презентација програма осигурања живота и неживота. Преговарање са клијентима, активизација клијената физичких и правних лица. Подршка клијентима и консалтинг.  (2014.-    )