Проф. др Љиљана Клисић

LJilljana_Klisic

Контакт подаци:

Тел. +381 11 2667-357
+381 11 2506-129
Моб. +381 63 830-3896
E-mail: eklisic@sezampro.rs
Skype: klisiclj
Web: www.tepsyntesis.org.rs

Љиљана Клисић је клинички психолог, специјалиста, доктор медицинских наука из области психотерапије, универзитетски професор и први телесни психотерапеут у бившој Југославији са континуираном праксом од 1976. године. Обучавала је и друге психологе и психијатре у основама телесне психотерапије.

Дипломирала је 1974. године, на Одсеку за психологију Филозофског Факултета Универзитета у Београду. Магистрирала је 1978. године, на Одсеку за психотерапију Медицинског факултета Универзитета у Београду. 1986. године, завршава специјализацију из Медицинске психологије, на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Докторирала је 1989. године на Одсеку за психотерапију Медицинског факултета Универзитета у Београду. 2005. године, изабрана је у звање ванредног професора, Универзитета “Сингидунум” из Београда. 2009. године, изабрана је у звање редовног професора на “Европском универзитету” у Београду.

Проф. др Клисић је огромну количину енергије посветила развоју наше прве Школе за телесну психотерапију, на постдипломском нивоу.

После усавршавања у центрима модерне хуманистичке психотерапије (такозвани центри за раст и развој личности) као што су: Esalen institut, Radix institut, Biocentik institut, UCLA семинари итд., средином седамдесетих година организује увођење хуманистичке психотерапије и у Југославији. 1977. године, организује прве семинаре из телесне психотерапије, Radix едукације, прималне терапије, трансакционе анализе, итд. Пошто је интерес међу психолозима и психијатрима био велики, током следећих година наставља са организовањем стручне едукације. После тога се удубљује у изучавање односа тела, психе и духа, а организацију препушта другима.

Помогла је да се, за то време, нове и напредне идеје хуманистичке психотерапије, прошире и на наше подручје. Паралелно са тим, 1988. године, завршава дугогодишњи тренинг програм у Radix институту и тиме постаје први, по светским критеријумима, едуковани телесни психотерапеут у Југославији. Учествује на семинарима и из других области телесне психотерапије као што су биосинтеза, вегетотерапија, биоенергетика, Body Script, Hakomi, Bodynamic итд. Почетком трећег миленијума постаје лиценцирани Radix тренер школе Чарлса Келија.

Дугогодишња пракса и искуство, као и лекарска и свештеничка традиција породице из које потиче, воде је ка изучавању ширег спектра свести и такође се залаже за упознавање са трансперсоналном психологијом која је по њеном виђењу проистекла из сазревања хуманистичке психологије и која означава један корак даље у упознавању комплексности људске природе. Већ низ година проучава разне духовне традиције, али и нашу традицију древног исцеливања.

У своју свакодневну праксу је интегрисала најмодерније методе психичког раста и прастаре духовне традиције што је резултирало у њеном изузетно суптилном приступу индивидуацији сваког човека са којим ради.

Желећи да олакша просечним људима да се развијају до надпросечних, тј. да олакша психички раст здравих људи (који имају разне проблеме у свакодневном живљењу), а који желе да се развијају ка врхунцима својих могућности, што је једино могуће постићи кроз развој свести, ангажује се на покретању акције за оснивање Центара за психолошки раст и развој, прво у Београду 1980, а после тога у Црној Гори: Будва 1987, Херцег Нови 1991, Подгорица 1997. и 1999, Игало 2000, 2003, 2004.

Од 1991. године, први је представник наше земље у Европској асоцијацији за телесну психотерапију. Ово удружење има за циљ да обједини разне врсте психотерапија оријентисаних на тело и постави заједничке критеријуме праксе и обуке. Др Клисић активно учествује у раду удружења кроз заједничке публикације, књиге и у организацији стручних семинара.

1996. године, оснива прво Удружење телесних психотерапеута Србије, а 1998. проширује Удружење на савезни ниво, формирајући прво Удружење телесних психотерапеута Југославије.

Крајем седамдесетих започиње пионирски рад на оснивању наше прве Школе за телесну психотерапију, на постдипломском нивоу, коју касније назива TePsintesis (телесна психотерапеутска синтеза). 1985. године, у докторском раду, истражује ефекте обуке колега коју још побољшава на бази резултата истраживања. Улажући огромну енергију успева да Школу, 1991. године, прилагоди европским стандардима и обезбеди сарадњу Европске асоцијације за телесну психотерапију у виду континуираног доласка тренера из Европе и света. Тиме обезбеђује светски ниво знања и вежби у Школи, као и прихваћеност Школе у интернационалним стручним круговима. Својом оригиналном Теоријом развоја и функција Блаженства и Моћи обезбеђује Школи специфичност и индивидуалност.

Године 2003. оснива Светски комитет за телесну психотерапију при World Council for Psychotherapy (Светском савету за психотерапију). По позиву започиње да води едукацију из телесне психотерапије и за професионалце Индије, Кине, Непала итд. Исте године креира огроман пројекат повезивања и интеграције знања Истока и Запада у области телесне психотерапије, тј. знања о животној енергији и законитостима њеног тока.

Већ 30 година бави се ОНТОГОГИЈОМ – науком која проучава начине да људи расту до највиших ступњева за које су способни. У том циљу је посећивала и живела у разним Growth центрима у свету.

1985. године, рађа дете и повлачи се, више него раније, у окриље дома. Проф. др Клисић је срећна што има ћерку Ању Ђорђевић која се развија у надареног писца и поред тога што је дипломирала андрагогију.

Проф др Љиљана Клисић је написала књигу: “Телесна психотерапија”, која је доживела три издања. Написала је предговоре за неколицину књига, писала поглавља за факултетске уџбенике и руководила научним истраживањима. Објавила је скрипта: “Јединство психе и соме у уметности”, на Факултету примењених и сценских уметности АЛУ, где је више година предавала психологију уметности глуме, музике и ликовних области, која прерастају у монографију: “Психосоматско јединство уметничког изражавања – важност изражајног језика у психологији уметности: језик живот у уметности”. Руководила је научним истраживањима, објавила више десетина чланака у стручним часописима у иностранству и у земљи, имала више стотина наступа у јавним медијима за ширу публику, итд. Штампа књигу TePsintesis, која говори о њеној Школи телесне психотерапије. По позиву је држала предавања како на универзитетима у земљи, тако и на универзитетима и водећим институтима за психотерапију широм света.

Од 1975-1999. године, била је запослена као клинички психолог у КБЦ Дедиње у Београду, а од 2005-2009. године на Факултету примењених и сценских уметности, АЛУ, као професор психологије и психологије уметности. Од 2009-2011. године, запослена је као редовни професор на “Европском универзитету” у Београду, где је на програмима примењене психологије и медицине ангажована да креира програме и предаје психотерапију и клиничку психологију. Од 1976. године до данас, развија Школу TePsyntesis из интегративне телесне психотерапије.

Данас се знања која је пренела млађим колегама примењују: у школама, здравственим установама, пројектима, социјалним установама, предавањима на факултету, постдипломској настави, итд.

Значи, поред вишедеценијског рада на успостављању и развоју прве наше Школе телесне психотерапије, на постдипломском нивоу, TePsyntesis, која је акредитована у међународним професионалним организацијама, Проф др Љиљана Клисић обавља следеће професионалне и струковне дужности:

 • Специјалиста клиничке психологије
 • Акредитовани телесни психотерапеут
 • Универзитетски професор
 • Лиценцирани Radix тренер
 • Носилац Европског сертификата за психотерапију – ECP
 • Едукатор Телесне психотерапије – WCBP и EABP акредитоване постдипломске школе TePsinteza
 • Председник и оснивач Удружења телесних психотерапеута Југославије и Србије
 • Члан Председништва националних психотерапеутских удружења (Србије)
 • Члан Форума европских школа Телесне психотерапије у EABP (европској асоцијацији за телесну психотерапију)
 • Национални представник у EABP
 • Оснивач Светског комитета за телесну психотерапију при WCP (Светском консилу за психотерапију).

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …