Проф. др Љубиша Тописировић

 

Ljubisa Topisirevic

topisir@EUnet.rs
ljtopi@gmail.com

 

Рођен 3. октобра 1946. године, у Београду. Дипломирао је (1969), магистрирао (1973) и докторирао (1978) на Биолошком одсеку Природно-математичког факултета, у Београду. Био је универзитетски професор. Предавао је “Биохемију” и “Биохемију антибиотика” на Биолошком факултету, у Београду. У Институту за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ), у Београду, основао je Лабораторију за молекуларну генетику индустријских микроорганизама (1986).


Специјализације:

 • 1975-1976. Молекуларна генетика, Одељење за генетику, Слободни универзитет, Брисел, Белгија.
 • Септембар 1979. Курс о верности репликације и експресије генетичке информације (инструктор), Департман за молекуларну биологију, Слободни универзитет, Rhode St. Genese, Белгија.
 • Јул 1981. ICRO-FEBS Интернационални курс о молекуларној генетици антибиотика, Одељење за микробиологију, Универзитет, Leon, Шпанија.
 • Март-јул 1986. Лабораторија за примењену генетику, Слободни универзитет, Nivel, Белгија.

Кретање у служби:

 • 1971-1977. Асистент-истраживач, Институт за нуклеарне науке “Борис Кидрич”, Београд.
 • 1977-1979. Асистент, ПМФ, Универзитет у Београду.
 • 1979-1986. Истраживач, Институт за нуклеарне науке “Борис Кидрич”, Београд.
 • 1986-1988. Доцент, ПМФ, Универзитет у Београду.
 • 1988-1993. Ванредни професор, ПМФ, Универзитет у Београду.
 • Од 1993.    Редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.
 • Од 2009.    Научни саветник, ИМГГИ, Београд.

Руководеће позиције:

 • 1986-2010. Руководилац Лабораторије за молекуларну генетику индустријских микроорганизама, ИМГГИ, Београд.
 • 1987-1988. Продекан, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.
 • 1988-1989. Директор, Центар за генетичко инжењерство (у оснивању), Београд.
 • 1991-1993. Декан, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.
 • 1998-2004. Шеф Катедре за биохемију и молекуларну биологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.
 • 2001-2004. Председник управног одбора, ИМГГИ, Београд.
 • 2004-2006. Проректор за науку и међународну сарадњу, Универзитет у Београду.
 • 2006-2010. Шеф Катедре за биохемију и молекуларну биологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.
 • 2010-2013. Директор, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ).

Чланство у научним друштвима:

 • Од 1971.    Друштво генетичара Југославије, члан уређивачког одбора часописа ГЕНЕТИКА.
 • 1999-2009. Потпредседник Друштва генетичара Србије.
 • 1987-1992. Друштво за општу микробиологију, Велика Британија.
 • Од 1987.    Српско биолошко друштво.
 • Од 1989.    Друштво микробиолога Југославије.
 • 1991-2014. Америчко микробиолошко друштво.

Остале активности:

 • 1984-1995. Секретар Одбора за биомасу, САНУ.
 • 1986-1990. Координатор Одбора за генететичко инжењерство и нову биотехнологију, Фонд за науку Републике Србије.
 • 1996-1998. Координатор израде програма истраживања у области Генетичког инжењерства за Стратешке истраживачке технолошке пројекте, Министарство за науку и технологију Републике Србије.
 • 1998-2001. Координатор израде Закона о генетички модификовним организмима.
 • 1998-2003. Члан Националног савета за биолошку сигурност СРЈ.
 • 1999-2000. Члан Одбора за биологију и биотехнику, Министарство за науку и технологију Републике Србије.
 • 2001-2004. Председник Радне групе за реформу универзитета у области науке.
 • 2003-2004. Члан Радне групе за припрему Концепције закона о универзитету, Министарство просвете и спорта, Републике Србије.
 • 2005-2006. Промотер Болоњске декларације у високом образовању, Универзитет у Београду.
 • 2005-2007. Члан Комисије за биологију, Министарство за науку и технологију Републике Србије.
 • Од 2007.     Председник, Матични научни одбор за биологију, МПНТР Републике Србије.

Нучни интерес: Молекуларна генетика бактерија млечне киселине (БМК)

 • Формирање колекције БМК изолованих из аутохтоних, традиционално произведених ферментисаних производа, као и оралних, вагиналних и интестиналних лактобацила.
 • Физиолошка, биохемијска и молекуларно генетичка карактеризација природних изолата БМК који производе бактериоцине, егзополисахариде, протеиназе и потенцијалне пробиотике.
 • Изучавање механизама синтезе и имуности на бактериоцин природних изолата лактокока, лактобацила и ентерокока.
 • Клонирање и карактеризација гена који кодирају синтезу бактериоцина.
 • Изучавање синтезе протеиназа лактокока и лактобацила.
 • Клонирање и карактеризација доменске организације гена који кодирају синтезу протеиназа и регулације њихове експресије.
 • Конструкција вектора за генетичку манипулацију БМК.
 • Изучавање и регулације експресије гена који кодирају егзополисахариде, бактериоцине и протеиназе.
 • Конструкција и тестирање стратер култура базираних на молекуларно-генетички окарактерисаним природним изолатима БМК у добијању ферментисаних производа географског порекла у Србији.
 • Молекуларни механизми резистенције бактерија на антибиотике.
 • Молекуларни механизми деловања антибиотика.
 • Молекуларни механизми и генетика резистенције бактерија на антибиотике.
 • Ћелијски фактори који доприносе резистенцији бактерија на антибиотике.
 • Принципи терапије антибиотицима.
 • Перспективе развоја нових антибиотика.

Остале научно наставне активности:

 • Објављени радови у научним часописима: укупно 154 (у домаћим-44, у иностраним-91, монографије/поглавља-6 и ревијски-13).
 • Цитираност: 1.498 пута, h-index=22 и 10-index=34 (податак из октобра 2014).
 • Уџбеници: Укупно 3.
 • Списак научних саопштења на конгресима: Укупно: 156 (у земљи-78, у иностранству-78).
 • Предавања по позиву: Укупно: 40 (у земљи-24, у иностранству-16).
 • Рецензент радова: У укупно: 23 научна часописа (20 иностраних и 3 домаћа).
 • Руководилац научних пројеката: Укупно: 30 (15 међународних и 15 домаћих пројеката).
 • Ментор: 26 доктораната и 48 магистраната, који су радили своје тезе у различитим областима молекуларне генетике, Универзитет у Београду и један, Универзитет у Гронингену, Холандија.
 • Награде: А1 награда, Министарство за науку и заштиту животне средине Србије (2004).
 • “Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques”, The Republic of France (2012)

Интернет сајтови:

 • www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=pubmed 
 • GOOGLE_Scholar Ljubisa Topisirovic
 • Ljubisa Topisirovic – research profile on BiomedExperts
 • KoBSON – www.nbs.bg.ac.rs/kobson

 

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …