Љубомир Јацић

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

 

Редни
 број
Подаци о члану Садржина
1. Број уписа у Регистар чланова  ————
2. Име, име једног родитеља и презиме Љубомир, Александар Јацић
3. Датум, општина и држава рођења 28.3.1955., Пожаревац, Србија.
4. Пол, породично стање Мушки, ожењен, 2 кћери
5. Лични (ЈМБГ) број 2803955762013
6. Држављанство Српско
7. Адреса становања Пожаревац, Чеде Васовића 4.
8. Телефон и електронска пошта , важни линкови  

012/521000, 063/223-122

 jacic@mts.rs  ljubomir.jacic@gmail.com

http://www.vts-pozarevac.edu.rs/index.php/skola/zaposleni/nastavno-osoblje/117-dr-ljubomir-jacic

http://www.researchgate.net/profile/Ljubomir_Jacic2

http://rs.linkedin.com/in/ljubomirjacic

https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=search_authors&mauthors=ljubomir+jacic

 

 

9. Установа у којој је запослен са
пуним радним временом
Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац
10. Радно место Професор  високе школе
11. Датум запослења у високошколској установи 10.10.1982.
12. Година првог запослења, укупан радни стаж 1979, 38 година
13. Специјалност Аутоматизација, Аутоматско управљање, Примена рачунара у пројектовању и управљању,…
14. Стручно, академско и научно звање Дипломирани инжењер машинства, Магистар техничких наука, Доктор техничких наука, Професор  високе школе, Ванредни професор универзитета и научни сарадник
15. Академски и научни подаци Фулбрајтова стипендија за докторске студије у Америци, 1981 – 1982

Ментор преко 300 дипломских радова, неколико магистарских и докторских радова

Аутор преко 150 радова, књига и неколико монографија. Детаљније на линковима горе.

16. Остале релевантне информације Оснивач и сувласник предузећа за инжењеринг рачунарских технологија “expert” д.о.о. 1991 – 2016

 

 

У Пожаревцу         04.07.2018                                                                                              Др Љубомир Јацић