Проф. др Маријана Деспотовић Зракић

 

Marijana_despotovic_zrakic

 

 

проф. др Маријана Деспотовић Зракић рођена je 1977. године. Основну и средњу школу завршила је у Руми. Факултет организационих наука, смер Информациони системи, завршила је 2001. године. На истом факултету завршила је Последипломске магистарске студије (2003) и обранила докторску дисертацију: “Развој метода последипломског образовања на даљину заснованог на интернет технологијама” (2006). За асистента, на Факултету организационих наука, изабрана је 2004. за доцента 2006. године а у звање ванредног професора 2011. године.

Стручно усавршавање:

UNESCO IITE sub-regional project for South Eastern Europe Information and Communication Technologies for the Development of Education and the Construction of a Knowledge Society, The 2nd training session (http://see.iite.ru)

  • Workshop ICTs in History Education, Sofia, 27.3.2004.
  • ICTs in Distance Education, Sofia, 29.3-2.4.2004.
  • Workshop ICTs in Technical and Vocational Education and Training (TVET), Sofia, 3.4.2004.

проф. др Маријана Деспотовић Зракић је наставник на више предмета на: основним додипломским, дипломским мастер, специјалистичким и докторским студијама ФОН. Предаје предмете из области рачунарске симулације, Интернет технологија и електронског и мобилног пословања.

Поред редовних наставних активности, проф. др Маријана Деспотовић Зракић је руководилац Мicrosoft ИТ Академије на ФОН, од 2004. године, у оквиру које се организују предавања и семинари за студенте и сараднике из области Мicrosoft технологија. Интензиван рад са студентима ФОН резултовао је добрим резултатима које су студенти ФОН постигли на Мicrosoft такмичењима 2004, 2005. и 2006. године. проф. др Маријана Деспотовић Зракић је такође и руководилац образовних курсева за студенте и сараднике из области open source технологија. Руководилац је Лабораторије за симулацију Факултета организационих наука.

Ментор је две магистарске тезе. Ментор саветник је за једну докторску дисертацију. Члан је комисије за оцену и одбрану три докторске дисертације. Била је ментор на 5 специјалистичких, 18 мастер и 40 дипломских и завршних радова.

Члан је следећих стручних организација: IEEE, ACM. Секретар је IEEE Computer chapter CO 16.

Члан је научног савета часописа ИнфоМ.

Области научног интересовања проф. др Маријане Деспотовић Зракић су: Рачунарска симулација, Примена информационих технологија у физици, Пројектовање информационих система у Интернет окружењу, Интеграција рачунарских мрежа, мултимедијалних технологија, информационих система и њихова примена у научном и пословном окружењу.

Резултате истраживања објавила је у више радова у познатим иностраним часописима и зборницима симпозијума. Објавила је 3 рада у међународним часописима на SCI и SCIe листи, 10 радова у међународним часописима који нису на SCI и SCIe листи, 5 радова у националним часописима, 13 радова у зборницима међународних конференција и 10 радова у зборницима националних конференција.

Руководила је израдом више пројеката:

  • “Даљинско образовање за израду и имплементацију Интернет бизнис плана”, Финансирање пројеката путем доделе средстава (гранта) ради подстицања запошљавања на територији града Београда, реализатор пројекта: Факултет организационих наука, наручилац: Секретаријат за привреду, Град Београд, 2007-2008;
  • “Увођење ГПС система у такси сервис града Београда”, реализатор пројекта: Факултет организационих наука, наручилац: Секретаријат за привреду, Град Београд, 2007-2008.

Учествовала је у реализацији више пројеката:

  • „Унапређење аналитике података сектора услуга“, реализатор: Републички завод за статистику Србије, наручилац: Министарство трговине и услуга, пројекат финансиран из Националног инвестиционог плана 2008;
  • „Унапређење софтверских компоненти и квалитета података у Статистичком пословном регистру Републичког завода за статистику“, Републички завод за статистику, интерни пројекат, 2009-2010;
  • „Израда информационог система трговине Републике Србије“, реализатор: Републички завод за статистику Србије, наручилац: Министарство трговине и услуга, пројекат финансиран из Националног инвестиционог плана 2009-2010.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …