Милица Симић

Биографија

Милица Симић је рођена 31.08.1999. године у Смедереву, где је завршила Гимназију као одличан ђак. Факултет организационих наука уписала је 2018. године. Основне академске студије је завршила 2022. године одбраном завршног рада на тему „Развој Salesforce апликације за управљање односима са студентима“ са оценом 10 и укупном просечном оценом 9.16. Школске 2022/23 уписала је мастер студије на студијском програму Електронско пословање на Факултету организационих наука.

Запослена је као сарадник у настави за ужу научну област Електронско пословање на Факултету организационих наука. Учествује у извођењу вежби из предмета Катедре за елекронско пословање: Електронско пословање, Интернет технологије, Симулација и симулациони језици, Мобилно пословање, Интернет интелигентних уређаја, Интернет маркетинг.

Члан је Удружења студената информатике “ФОНИС” од 2019. године. У току студирања била је укључена у разне програмерске пројекте, као што је учешће у ИТ тиму на пројекту “FON Hackaton”, али и учешће на многим другим пројектима у тимовима задуженим за односе са компанијама и управљање људским ресурсима. Такмичила се и на програмерским такмичењима као што је интерни „FONIS Hackathon“ на Факултету организационих наука, где је са својим тимом освојила прво место.

Ангажована је као предавач на курсу из PHP-а у оквиру УНДП програма преквалификације који реализује Факултет организационих наука 2022-23.

У 2022. години била је предавач на летњој школи коју организије Катедра за електронско пословање на курсу “Salesforce”. Била је предавач по позиву у оквиру пројеката „Best Design Week“ који се организује од стране студентске организације „BEST Belgrade“ и „TEACHnology“ организован од стране студентске организације „AIESEC“.

У оквиру пројекта ACE-W3 који реализују Факултет организационих наука и Универзитет у Флориди ангажована је као campus champion зa Algorand blockchain технологије. Члан је организационог одбора Algorand blockchain хакатона и конференције Технологије електорнског пословања.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …