Др Милорад Бранковић

Др менаџмента у спорту. Тридесет година рада у шаховским организацијама, као тренер и менаџер. Аутор програма “Кибернетички модел управљања (путем повратне спреге) тренажне технологије у шаху”. Методологија се заснива на древним и савременим сазнањима о способностима деце, а у функцији убрзаног развоја когнитивних, емоционалних, вољних и моторичких диспозиција.

Оснивач је и председник шаховског клуба “Делфин” из Београда, који је у пракси реализовао и потврдио могућности шаха као наставног средства за креативни и убрзани развој деце. Клуб је за десет година рада са талентованом децом достигао врхунске спортске резултате. Из клупске тренажне технологије је проистекло десетак доктора наука и стотине ученика Математичке гимназије, али и већина државних шаховских репрезентативаца. Кроз рад у школским шаховским секцијама “Делфин” је остварио импресивне образовне и васпитне успехе код младих ученика, шахиста.