Младен Тошанић, дипл. инж. металургије

 

Mladen Tosanic

mladen.tosanic@gmail.com

 

Запослен је на радном месту инжењера за заваривање у РБ “Колубара” д.о.о Лазаревац, Површински копови – Тамнава, западно поље, Каленић.

Завршио је специјализацију за међународног инжењера за заваривање (диплома број IWE&00207 ) и специјализацију за међународног инспектора за заваривање (диплома број IWI-C/0011) и тиме постао уско специјализован за послове заваривања на којима ради од 1983. године.

Вршио је надзор на:

  • санацији и реконструкцији магистралног топловода Вреоци – Лазаревац
  • извођењу заваривачких радова на отварању пливачког базена “Колубара” у Лазаревцу
  • реконструкцији челичне конструкције нове спортске хале у Лазарецу
  • изградњи нове, северне, магистрале топловода у Лазаревцу
  • реконструкцији Дома културе општине Љиг
  •  бројним другим пословима за трећа лица.

Члан је:

  • Института за стандардизацију, Савезне комисије КСМ 044 – заваривање и сродни поступци
  • Друштва за унапређење заваривања у Србији (ДУЗ).

Именован је за судског вештака за област технологија и металургија, ужа специјалност: заваривање челичне конструкције, по решењу Министарства правде RS бр.740-05-01482/2010-03.

Предао је магистарску тезу под називом: “Ревитализација погонског точка на багеру ведричар ЕРС 1000”, на Технолошко-металуршком факултету у Београду.

Предавач је, по позиву, на Машинском факултету у Београду – на катедри машински материјали.

Потпредседник је Удружења Ужичана у Београду.

 

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …