Часлав Оцић

Почасни члан Удружења “Српски Кривак”

 

 

Ocic_Caslav

Основни подаци:

 • Рођен је 5. маја 1945. у Даљу.
 • По струци је економиста.
 • Дописни је члан Српске академије наука и уметности, од 2003. године.
 • Држављанин Републике Србије, Србин, православац, живи у Београду.
 • Говори: енглески, немачки и руски језик.
 • Е-mail: ocicc@sbb.rs

 

Родитељи:

 • Јован, земљорадник, уљар и крупар.
 • Меланија, рођена Вујић, домаћица.

 

Образовање:

 • Основна школа, Даљ.
 • Гимназија, Осијек.
 • Дипломирао на Економском факултету Универзитета у Београду.
 • Магистрирао на Center for Development Economics, William College, Williamstown, Massachusetts, САД.
 • Докторирао на Економском факултету Универзитета у Београду.

 

Актуелни послови:

 • Председник Одбора за економске науке САНУ.
 • Председник Одбора за изучавање становништва САНУ.
 • Уредник за област економије Српске енциклопедије.
 • Главни и одговорни уредник Зборника Матице српске за друштвене науке, од 2005. године.
 • Заменик главног и одговорног уредника часописа Екслибрис летопис (Exlibris Chronicles), од 1995. године.
 • Експерт ЕУ за за вредновање пројекта из области друштвених наука, од 2005. године.

 

Претходни послови:

 • Институт економских наука (истраживач, директор научноистраживачке делатности, в. д. директора Института), Београд 1969-1991.
 • Професор Хокаидо универзитета, Сапоро, Јапан 1983-1984.
 • Научни саветник у Институту за социјалну политику, Београд 1994.
 • Научни саветник у Институту за економику пољопривреде, Београд 1995. и 2003.
 • Професор на Економском факултету Универзитета у Приштини 1995-1999.
 • Научни саветник у Институту за међународну политику и привреду, Београд 1999-2001.
 • Редовни професор на Мегатренд универзитету, Београд 2001-2003.
 • Редовни професор на Београдској пословној школи, Београд 2004-2010.
 • Експерт Савезне владе за оцену научноистраживачких пројеката из области економских наука 1998-2003.
 • Члан редакција часописа: Економска анализа (Economic Analysis and Workers Management) 1974-1980, Гледишта 1978-1981 и Proprietas 1997.
 • Главни и одговорни уредник часописа: Економика 1994-1998.
 • Члан редакције часописа Mесечне анализе и прогнозе.
 • Члан редакције часописа Mесечне агроекономске анализе.

 

Усавршавање:

 • Летњи економски универзитет, посвећен мађарској привредној реформи, Будимпешта.
 • Institute of Development Studies, University of Sussex, Falmer, Велика Британија, 2 месеца.

 

Дела: 10 књига (коаутор 3)

 • Регионалистичка деконструкција Србије, 2012.
 • Региономска истраживања, 2004.
 • Увод у региономику, 2003.
 • Економика регионалног развоја Југославије, 1998.
 • Метаекономика кварежи, 1997.
 • Структура и ефикасност – Регионална анализа компонената структурних промена и разлика у економској ефикасности у југословенским републикама и покрајинама, 1994.
 • Interregional Commodity Flows in Yugoslavia, 1991.
 • Привредни развој Косова и Метохије, 1990.
 • Раст или власт – Огледи о политици и економији, 1990.
 • Национална равноправност и регионални развој, 1987.
 • Бројна поглавља у књигама, чланци у часописима о макроекономици, методологији економских наука, економском привредном (посебно регионалном) развоју, федерализму, етнополитици, улози институција у друштвима у транзицији.

 

Цитираност:

 • У страним публикацијама – више од 100 пута.
 • У домаћим публикацијама – више од 400 пута.
 • 40-так саопштења на домаћим научним скуповима.
 • 10-так саопштења на међународним научним скуповима.

 

Пројекти:

 • Учествовао у више од 60 истраживачких пројеката.
 • Био руководилац у више од 40 истраживачких пројеката.

 

Стипендије и награде:

 • Стипендија Београдског универзитета за најбоље студенте, 1964.
 • Стипендија Williams College за постдипломске студије на Center for Development Economics, 1969.
 • Фулбрајтова путна стипендија, 1971-1972.
 • Годишња награда Трећег програма Радио Београда за друштвене науке, 1982.
 • Годишња награда Института економских наука Београд, за 1984. и 1989.
 • Диплома Народног музеја за унапређивање културног живота у Београду за међународни пројекат „Свет екслибриса” 1995, као председник Екслибрис друштва.
 • Признање Пословне школе за Public Relations за успешан PR 1995.

 

Друштвене активности:

 • Члан, оснивач и председник Научног друштва „Коста Цукић” од 1999.
 • Члан AAASS (American Association for the Advancement of Slavic Studies) од 2000.
 • Редовни члан (био у Председништву) Научног друштва економиста.
 • Редовни члан Академије економских наука.
 • Један од оснивача Друштва за привредну историју.
 • Члан CEN (Central and Eastern European Network – Мрежа академија наука централне и источне Европе).
 • Члан Европске академије економских наука.
 • Члан Међународне асоцијације за науку о регионалном развоју (IRSA).
 • Члан WEA (World Economics Association).
 • Оснивач је и председник Екслибрис друштва Београд.
 • Члан FISAE (Међународне асоцијације екслибрис друштава) од 1994.
 • Члан Комисије (за област економских наука) за доделу стипендија најбољим студентима из Фонда Краљевског дома Карађорђевића.
 • Почасни члан удружења “Српски Кривак” од 2012. године.

 

Хоби:

 • Екслибрис (колекционар и истраживач).
 • Библиофил (власник специјализоване студијске библиотеке од 30.000 књига)

 

Мото: “Кад ђаво куца на врата, ти – ради!”.

 

 


Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …