Предавање проф.др Јасмине Вујић

Проф.др Јасмина Вујић, редовна чланица и добитница награде Српски Кривак, одржаће предавање под називом “Нуклеарна енергетика: непотребни ризици или нужност за човечанство у 21. веку?” у уторак 26. новембра 2019. у 11 часова у свечаној сали САНУ, Кнез Михаилова 35/II . Позивницу можете преузети овде.

Апстракт предавања:

У периоду после нуклеарне хаварије на електрани Фукушима у Јапану 2011. године, многе земље су редефинисале свој прилаз даљем развоју нуклеарне енергетике, указујући на сигурносне ризике, проблеме са негативним ставом јавности, са још увек нерешеним питањем одлагања истрошеног нуклеарног горива, са драстичним повећањем цене изградње, и са могућим утицајем на нежељено коришћење нуклеарне технологије у ратне сврхе. С друге стране, свет се суочава са великим изазовима у настојањима да истовремено очува животну средину, спречи нежељене климатске промене и обезбеди довољно енергената, имајући у виду да скоро трећина становништа нема приступ електричној енергији, и да неразвијене земље као и земље у развоју углавном користе фосилна горива као главне енергенте. Идеални енергетски извори не постоје, те сваки енергетски извор мора да буде детаљно анализиран у погледу на ризике по становништво и околину, у погледу на ефикасност, производну цену, штетне емисије и количину произведеног штетног отпада. У овом предавању биће приказан кратак преглед тренутне ситуације у свету у погледу на нуклеарну енергетику. Биће анализирани примери земаља које су одлучиле да смање удео нуклеарне енергетике, као и примери земаља које су, насупрот, одлучиле да повећају удео нуклеарне енергетике у будућности. Посебна пажња ће бити посвећена реакторима мале снаге и пловећим нуклеарним електранама. На крају ће ситуација у Србији у погледу на нуклеарну енергетику бити укратко анализирана, и потреба да се настави са школовањем кадрова у овој области, као и да се широј јавности предоче релевантни и тачни подаци везани за ову област, ће бити посебно наглашена.

Jasmina_Vujic_

Check Also

Нова збирка фотографија проф. др Александра Цветановића

Нове збирке фотографија проф. др Александра Цветановића: Пролеће 11, 2024. Пролеће 12, 2024. Лето 1, …