Проф.др Бранислав Бошковић

Branislav Boskovic

 

Бранислав З. Бошковић је рођен 1957. године у Осјечанима Горњим код Добоја, Република Српска, БиХ. Основну школу и општу гимназију је завршио у Добоју. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет. Државни стручни испит за саобраћајне инжењере положио је 1996. године. Поседује лиценцу за “одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације“ и, сертификат за оцењивање и проверу система квалитета. Положио је државни стручни испит за рад у органима државне управе. Говори енглески и служи се немачким језиком.

У периоду 1981-1984. радио је у фабрици аутомобила Заводи “Црвена застава” у Крагујевцу на пословима технолога и шефа смене у РО “Застава транспорт”. У том периоду је радио и у железничкој станици Крагујевац седам месеци и положио стручни испит на Југословенским железницама (ЈЖ) за дипломираног саобраћајног инжењера. На Саобраћајном факултету, Одсек за железнички саобраћај и транспорт, запослен је од 1985. године, као стручни сарадник, а затим као асистент, доцент и ванредни професор. У периоду 01.01.2002-01.03.2004. био је помоћник министра за железнички саобраћај у Министарству саобраћаја и телекомуникација, а од 01.06.2004-01.09.2005. помоћник министра за железнице и интермодални транспорт у Министарству за инфраструктуру. Од 06.08.2008-15.12.2013. године, био је помоћник директора Дирекције за железнице, надлежан за регулисање тржишта железничких услуга. Као представник Србије био је члан Радне групе за железнице у оквиру Економске комисије Уједињених нација за Европу (UNECE) у периоду 2002-2005, члан Управног одбора Међувладине организације за међународне превозе железницама (OTIF) у периоду 2012-2013, члан делегације Србије у оквиру Унапређеног сталног дијалога (УСД) и Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Србије Европској унији у периоду 2009-2013.

На Саобраћајном факулету Универзитета у Београду, држао је вежбе из следећих предмета: Железничке станице и чворови, Робни рад и комерцијално пословање на железници, Основи железничког саобраћаја. Данас, на основним студијама држи наставу на предметима Технологија транспорта робе железницом, Транспорт робе железницом и Основе железничког саобраћаја, на мастер студијама: Регулаторни систем железничког транспорта и Одабрана поглавља из транспорта робе железницом, а на докторским студијама: Регулисање железничког тржишта. Такође, држи наставу на Универзитету Источно Сарајево – Саобраћајни факултет у Добоју из Технологије и организације транспорта робе и Регулатива у жељезничком саобраћају.

Уже области научног интересовања су му планирање и технологија транспорта робе железницом, саобраћајна политика, реструктурирање железничког система, регулисање тржишта железничких услуга, накнаде за коришћење железничке инфраструктуре, услуге од општег интереса на железници и примена метода вишекритеријумског одлучивања у решавању проблема из наведених области. У последњих 15 година бави се првенствено системским проблемима железнице.
У свом досадашњем раду учествовао је или руководио израдом преко 70 студија, научних и комерцијалних пројеката. Био је руководилац или члан радних група надлежних министарстава и влада на изради закона из области железничког транспорта, реструктурирања железничког сектора и националних железничких компанија у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. Аутор је преко стотину публикованих научних радова.

Проф др Бранислав Бошковић је у дужем периоду био члан и/или известилац Републичке Ревизионе комисије Србије за пројекте из области транспортне инфраструктуре (за област технологије, капацитета и токова железничког саобраћаја и студије подобности). Такође, у периоду 2007-2012. био је члан Републичке комисије за доделу лиценци за предузећа у области пројектовања и извођења радова у области транспортне инфраструктуре.

Године 1982/1983. одслужио је војни рок у тадашњој Југословенској народној армији. Био је учесник на некадашњим омладинским радним акцијама. Ожењен је и има четворо деце. Живи у Београду, насеље Кумодраж.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …